Jobb og videre studier

Jobb

De viktigste arbeidsoppgavene i jobben for kandidater med mastergrad fra HF er:

  • Administrasjon
  • Undervisning, opplæring og pedagogisk arbeid
  • Saksbehandling
  • Rådgivning og veiledning
  • Kommunikasjonsarbeid og PR

Topp 5 bransjer for masterkandidater fra HF:

  • Utdanning og skoleverk
  • Media, kommunikasjon, forlag og PR
  • Offentlige tjenester og forvaltning
  • Arkiv, bibliotek og museum
  • Kunst, kultur og kreative næringer

Planlegg din karriere

Videre studier

Vil du bli lærer søker du opptak til:

Ønsker du en forskerkarriere kan du søke opptak til:

Publisert 25. feb. 2015 14:14