Siste beskjeder

Publisert 16. nov. 2017 09:55

I dag torsdag 16.november kl. 09:00 åpner e-valg av representanter til instituttstyret ved IKOS. Det skal velges to studentrepresentanter, og én representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte til instituttstyret. Valgperioden er ett kalenderår.

Stem her: https://valg.uio.no/valg/login.do

Les mer om e-valget og kandidatene her: http://www.hf.uio.no/ikos/om/organisasjon/valg/

Publisert 25. okt. 2017 09:32

Har du lyst til å være med og influere din og andre medstudenters hverdag? I november er det igjen tid for å velge nye studentrepresentanter til instituttstyret ved IKOS. Vi i valgstyret oppfordrer herved studenter ved IKOS til å melde sitt kandidatur til instituttets øverste styringsorgan. Det skal velges to faste representanter og to vararepresentanter for 2018. Styret er instituttets øverste styringsorgan, og studentene har gjennom sine representanter en viktig stemme og innflytelse i de beslutninger som tas. Se instituttstyrets nettsider: http://www.hf.uio.no/ikos/om/organisasjon/styret/

Som styrerepresentant vil  få med deg mange nyttige erfaringer og interessante utfordringer, som er vel verdt å ta med seg ut i...

Publisert 2. okt. 2017 09:29

Stiftelsens formål er å gi økonomisk støtte til førstegangsstudenter i 30-årene, som studerer religionshistorie, idéhistorie eller litteraturhistorie ved Universitetet i Oslo. Søknadsfrist er 15. oktober. Detaljer og søknadsskjema finner du på UNIFORs nettsider.

Publisert 22. sep. 2017 11:35

27. september inviterer utenriksdepartementet til internasjonal karrieredag, les mer om arrangementet på HFs nettsider.

 

Publisert 19. jan. 2016 10:42

I samarbeid med Karrieresenteret arrangerer Osloskolen rekrutteringsdag for alle studenter ved UiO 26. januar kl. 14.00 - 16.30. Les mer om arrangementet på fakultetets nettsider.