Russisk (årsenhet)

I en tid med økende internasjonalisering og samarbeid over grensene er kjennskap til russisk og kunnskap om vår største nabo en nyttig ressurs for samfunnet.

Fakta om programmet
Studiepoeng:60
Studiet varer:1 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Program for studiestart

i dag aug.
12:15, Vilhelm Bjerknes' hus
30 aug.
14:15, Sophus Bugges Hus, Auditorium 2