Programmet tar ikke opp nye studenter

Samfunnsgeografi (master - to år)

Dette masterprogrammet er erstattet av Human Geography. Samfunnsgeografi studerer forskjeller mellom steder i verden. Faget gir forståelse av steders egenart og hvordan lokale og globale prosesser virker sammen og skaper endringer i samfunnet.

Hva kan jeg jobbe med?

  • devik Rådgiver og prosjektleder

    Alexandra Devik jobber som rådgiver og prosjektleder i Oikos - Økologisk Norge

  • buan Seniorrådgiver

    Inga Fritzen Buan jobber som seniorrådgiver for klima og energi i WWF Verdens naturfond.