Beskjeder

Publisert 1. juni 2018 00:01

Fra 1-7. juni må du søke på emner du skal ta høsten 2018. Dette gjelder ikke studenter som får opptak høsten 2018.

Søk innen 7. juni

  • Det har ingen betydning når du søker plass på emner i perioden 1-7. juni. Det er ikke førstemann til mølla.
  • Du blir prioritert på emner som inngår i studieprogrammet ditt.
  • 30 studiepoeng per semester regnes som fulltidsstudier.
  • Det er begrenset plass på emner....
Publisert 28. mai 2018 15:50

The Norwegian Finance Initiative (NFI) is awarding a prize for the best master's thesis in financial economics written at a university in Norway during the last academic year. If you have written a good masters thesis that falls within the field of financial economics, we encourage you to submit your thesis for consideration.

The deadline is 30 June 2018. Read more about how you can apply here.

Publisert 15. mai 2018 09:54

The Department of Economics herby invites all students who handed in their thesis autumn 2017 or spring 2018 to the master’s degree celebration on June 21, 2018.

Please read more about the event here.

In order to attend the ceremony, please sign up no later than June 13, 2018.

You will find the online form for signing up on the website above.

Regards,

The Department of Economics

Publisert 14. mai 2018 11:13

Kompetansebehovsutvalget (KBU), ledet av professor Steinar Holden ved UiO, er et norsk offentlig utvalg (NOU) som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon i mai 2017 for å gi en best mulig faglig vurdering av kompetansebehov i Norge. KBU ønsker å engasjere 1–2 masterstudenter sommeren 2018 for å nærmere analysere noen av problemstillingene utvalget jobber med i 2018.

Se stillingsutlysning med mer informasjon her

Publisert 8. mai 2018 11:37

Denne informasjonen gjelder deg som oppfyller kravene til bachelorgrad fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet etter å tatt eksamener våren 2018. Hvis det gjelder deg, har du fått en e-post 3. april til din UiO-epost.

  • Hvis du består emnene du er oppmeldt til i vår, blir vitnemålet ditt automatisk sendt ut innen 1. september 2018.
  • Vitnemålet blir sendt til adressen du har registrert i Studentweb.
  • Vitnemålet er et verdipapir og skrives ut kun én gang....
Publisert 16. apr. 2018 08:20

Instituttet ønsker å forbedre studietilbud og undervisning. I dette arbeidet ønsker vi tilbakemelding fra dere studenter om hva dere synes om studiet.

Vi håper derfor at du vil bruke 5-7 minutter på å svare på noen spørsmål om de emner du tar dette semesteret. Det vil gi verdifull tilbakemelding til forelesere, administrasjon og ledelsen av instituttet.

Du skal bare svare på emner du tar våren 2018 og du skal kun fylle ut skjemaet en gang.

Spørreskjema for studenter på bachelornivå

Spørreskjema for studenter på masternivå

Frist for å svare er: 25. april 2018

Takk for at du tar deg tid til å svare!

Publisert 13. apr. 2018 12:40

Lær å spre resultatene av masteroppgaven din!

Les mer på denne nettsiden om kronikkurs for masterstudenter ved HF, SV og SUM

 

Publisert 6. apr. 2018 12:43

Økonomisk institutt utlyser tre stipender til masterstudenter ved Økonomisk institutt som velger Advanced Methods/Research-fordypningen.

Se nettside for mer informasjon og søknadsskjema (kun på engelsk).

Vi oppfordrer alle interesserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist: 20 April 2018.

Spørsmål? Ta kontakt med Økonomisk institutt: post@econ.uio.no.

 

Publisert 4. apr. 2018 11:01

Masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse endres. Dette medfører endringer i anbefalt studieløp for studenter som begynte på masterprogrammet høsten 2017.

Hvem får endret studieløpet?

Endringen gjelder alle studenter som begynte på masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse høsten 2017 og senere kull. 

Hva er endringen?...

Publisert 21. mars 2018 15:54

In memory of Erik Blytt, a former student and researcher at SUM, the Centre annually advertises a stipend for master students of NOK 3000 per month, with 6 - 12 months attachment to the Centre.

The recipient of the stipend will have modest duties, primarily to assist SUM's interdisciplinary Research School in Development and the Environment. This will leave ample time for writing their master’s thesis, which should be on some theme of relevance to one of SUM's research areas/themes.

The final application deadline is 20 April, 2018.

The stipend, and the associated duties, will start from 1 June 2018. 

For more information, please see the SUM Research School web page here.

Publisert 14. mars 2018 09:52

Det er tid for skrivenatt i biblioteket igjen! Skal du snart levere oppgave, og trenger hjelp med teksten? Har du skrivesperre? Lurer du på hvordan man egentlig skriver akademisk? Eller trenger du rett og slett bare litt inspirasjon og en god skriveøkt sammen med andre? Da er skrivenatt noe for deg!

Se program og mer info om arrangementet på bibliotekets nettsider

Publisert 12. mars 2018 09:59

The deadline to apply for a supervisor is March 16. You apply through the online form

Remember that you must fill in the online form regardless of whether you have made personal arrangements with a supervisor, or wish the master committee to assign you a supervisor.

See information about scholarships, deadlines and more on the webpage about the master thesis in Economics.

If you have any questions, please send an email to post@econ.uio.no

 

Publisert 23. feb. 2018 13:14

University of British Columbia (BC, Canada) gjennomfører et forskningsprosjekt hvor de undersøker studenters syn på ulike tema innen samfunnsøkonomi. 

I denne spørreundersøkelsen vil du få presentert noen korte utsang fra forskjellige forskere, hovedsakelig økonomer, angående ulike økonomiske perspektiver og ideer. Du vil bli spurt om i hvor stor grad du er enig(uenig i utsagnet.

Spørreundersøkelsen er utsendt til 19 land, og er del av et forskningsprosjekt finansiert av the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. Prosjektet har også mottatt støtte fra the Behavioural Research Ethics Board at UBC.

All informasjon du avgir i denne undersøkelsen blir behandlet som konfidensielt....

Publisert 20. feb. 2018 14:24

What do you think about the ECON courses you are taking this semester?

Please talk to the contact student of your courses to give feedback on the teaching, or contact the lecturer directly.

You can also provide feedback to the Department using this online form.

Publisert 16. feb. 2018 14:46

ECON2915 skal legges ned.

  • Siste undervisning ble gitt: høst 2017
  • Siste eksamen gis: høst 2018&...
Publisert 7. feb. 2018 12:52

Økonomisk institutt trenger studenter som kan stå på stand på Åpen dag 2018.

Vil du være med? Ta kontakt på post@econ.uio.no.

Du får lunsj, attest og muligheten til å være med å rekruttere nye studenter til samfunnsøkonomi!

Vennlig hilsen Økonomisk institutt.

Publisert 6. feb. 2018 09:50

Slides from the information meeting for master students can be found here:

You can also download the podcast from the meeting:

The deadline to apply for a supervisor is March 16. Remember that you must fill in the online form regardless of whether you have made personal arrangements with a supervisor, or wish the master's committee to assign you a supervisor.

See information about scholarships and deadlines on the webpage about the Master Thesis in Economics.

Publisert 6. feb. 2018 08:11

We want to draw your attention to the Summer school of the Norwegian Finance Initiative (NFI). The summer school is intended to be an appetizer for top students that may have an interest in pursuing a PhD in finance.

It will be organized from June 18-22, 2018.

Please see this link for more information.

Publisert 5. feb. 2018 14:17

Polit Case Competition is a case competition tailored to students of economics where participants have the opportunity to apply economic theory to a real-life case. The case incorporates aspects that build upon the tools obtained as a student of economics.

Polit Case Competition is also an opportunity to meet some of the most interesting employers of economists as the event is organized in collaboration with our partner companies.

Polit Case Competition 2018 will take place in March at the University of Copenhagen.

Your travel expenses will be covered if you travel from a university outside the Copenhagen metropolitan area.

More information about Polit Case Competition can be found here

Explore the video recap of the 2017 Polit Case Competition

Publisert 5. feb. 2018 08:29

Hva er de samfunnsøkonomiske kostnadene av at kvinner blir rammet av bekkenleddsmerter?

Landsforeningen for kvinner med bekkenleddsmerter er særlig interessert i få belyst det samfunnsøkonomiske tapet knyttet til frafall fra arbeidslivet, både på kort og lang sikt, samt hvordan dette tapet fordeler seg på det offentlige, arbeidsgiverne og den enkelte kvinne og hennes familie.

Et stipend på kr 20 000,- tildeles en student som i sin masteroppgave vil jobbe med den aktuelle problemstillingen.

Søknadsfrist: 1. juni 2018

Studenten må levere sin oppgave i løpet av 2018 eller 2019, og vedkommende må skrive et ikke-teknisk sammendrag av oppgaven som er forståelig for folk uten bakgrunn fra økonomi....

Publisert 31. jan. 2018 11:20

The Department will host a meeting about obtaining a supervisor, planning and writing your thesis and expectations.

The meeting will be held February 1 at 16:15 – 18:00 in auditorium 2, ES.

In addition to giving you practical information, we have invited external researchers to talk about their projects. This might give you an opportunity to join in on some of their projects or get ideas for topics or themes for your thesis.

Some of the researchers will stay after the meeting has finished so you will have a chance to discuss your thesis prospect with them.

Pizza will be served after the meeting.

We hope to see you all there!

 

Best regards,

The Department of Economics 

Publisert 29. jan. 2018 09:53

Fagutvalget inviterer til allmøte for alle samfunnsøkonomistudenter. Nytt styre skal velges, bruk din stemmerett.

Tid: 29. januar kl. 16:00 

Sted: auditorium 5, Eilert Sundts hus

Det blir servert pizza!

*Dette er aktuelt for studenter som går på et av de tre studieprogrammene i samfunnsøkonomi.

Publisert 23. jan. 2018 13:50

Våren 2018 er følgende valgfrie-emner nye på bachelornivå i samfunnsøkonomi. 

Husk at fristen for å melde seg til emner er 1. februar. 

Publisert 16. jan. 2018 08:14

Climate and Society: Transformations in the 21st Century

Climate change is raising profound challenges at every level, and to every part and member of society. Confronting and resolving issues regarding both causes and consequences of climate change is of utmost urgency. This calls for collaboration and knowledge-sharing that crosses disciplines and borders.

All undergraduate and postgraduate students from all countries and academic disciplines are invited to participate in the first Bergen International Student Conference, hosted by the University of Bergen.

The 2018 conference will take place on the 5th and 6th of April.

For more information please see this link