Beskjeder

Publisert 20. feb. 2018 14:24

Please talk to the contact student of your courses to give feedback on the teaching, or contact the lecturer directly.

You can also provide feedback to the Department using this online form.

Publisert 16. feb. 2018 14:46

ECON2915 skal legges ned.

 • Siste undervisning ble gitt: høst 2017
 • Siste eksamen gis: høst 2018&...
Publisert 12. feb. 2018 10:00

Skal du ha digital skoleeksamen i Silurveien 2 denne våren? Kom på besøk og ta en prøveeksamen:

 • 2. mars mellom klokken 10.00 og 14.00
 • 23. april mellom klokken 10.00 og 14.00 

Les mer om åpent hus.

 

Publisert 7. feb. 2018 12:52

Økonomisk institutt trenger studenter som kan stå på stand på Åpen dag 2018.

Vil du være med? Ta kontakt på post@econ.uio.no.

Du får lunsj, attest og muligheten til å være med å rekruttere nye studenter til samfunnsøkonomi!

Vennlig hilsen Økonomisk institutt.

Publisert 6. feb. 2018 15:57

Denne uken, 6.-9- februar, går Aktualitetsuka av stabelen ved Økonomisk institutt. Se hele programmet her.

Vi anbefaler alle å ta turen!

Arrangementene er åpne for alle.

Publisert 6. feb. 2018 09:50

Slides from the information meeting for 2nd semester master students can be found here:

You can also download the podcast from the meeting:

The deadline to apply for a supervisor is March 16. Remember that you must fill in the online form regardless of whether you have made personal arrangements with a supervisor, or wish the master's committee to assign you a supervisor.

See information about scholarships and deadlines on the webpage about the Master Thesis in Economics.

Publisert 6. feb. 2018 08:57

Idag sendes invitasjon om å delta i SHoT ut til deg og 160 000 andre studenter i hele Norge!

SHoT er Norges største undersøkelse om studenthelse. I undersøkelsen oppfordres du til å svare helt ærlig om åtte ulike tema knyttet til studenttilværelsen, til din helse og trivsel. Det spørres om psykisk og fysisk helse, økonomi og bolig, studieforhold, trening, rus og alkohol.

Jo flere som svarer, og jo ærligere svar som gis jo bedre rustet blir studenthelsetjenester og studentsamskipnader t il å gi studentene et enda bedre helsetilbud i framtiden.

Svar på SHoT – Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse

 

Publisert 6. feb. 2018 08:11

We want to draw your attention to the Summer school of the Norwegian Finance Initiative (NFI). The summer school is intended to be an appetizer for top students that may have an interest in pursuing a PhD in finance.

It will be organized from June 18-22, 2018.

Please see this link for more information.

Publisert 5. feb. 2018 14:17

Polit Case Competition is a case competition tailored to students of economics where participants have the opportunity to apply economic theory to a real-life case. The case incorporates aspects that build upon the tools obtained as a student of economics.

Polit Case Competition is also an opportunity to meet some of the most interesting employers of economists as the event is organized in collaboration with our partner companies.

Polit Case Competition 2018 will take place in March at the University of Copenhagen.

Your travel expenses will be covered if you travel from a university outside the Copenhagen metropolitan area.

More information about Polit Case Competition can be found here

Explore the video recap of the 2017 Polit Case Competition

Publisert 5. feb. 2018 08:29

Hva er de samfunnsøkonomiske kostnadene av at kvinner blir rammet av bekkenleddsmerter?

Landsforeningen for kvinner med bekkenleddsmerter er særlig interessert i få belyst det samfunnsøkonomiske tapet knyttet til frafall fra arbeidslivet, både på kort og lang sikt, samt hvordan dette tapet fordeler seg på det offentlige, arbeidsgiverne og den enkelte kvinne og hennes familie.

Et stipend på kr 20 000,- tildeles en student som i sin masteroppgave vil jobbe med den aktuelle problemstillingen.

Søknadsfrist: 1. juni 2018

Studenten må levere sin oppgave i løpet av 2018 eller 2019, og vedkommende må skrive et ikke-teknisk sammendrag av oppgaven som er forståelig for folk uten bakgrunn fra økonomi....

Publisert 31. jan. 2018 11:20

The Department will host a meeting about obtaining a supervisor, planning and writing your thesis and expectations.

The meeting will be held February 1 at 16:15 – 18:00 in auditorium 2, ES.

In addition to giving you practical information, we have invited external researchers to talk about their projects. This might give you an opportunity to join in on some of their projects or get ideas for topics or themes for your thesis.

Some of the researchers will stay after the meeting has finished so you will have a chance to discuss your thesis prospect with them.

Pizza will be served after the meeting.

We hope to see you all there!

 

Best regards,

The Department of Economics 

Publisert 29. jan. 2018 11:04

Kontakt oss

SV-info

Publisert 29. jan. 2018 09:53

Fagutvalget inviterer til allmøte for alle samfunnsøkonomistudenter. Nytt styre skal velges, bruk din stemmerett.

Tid: 29. januar kl. 16:00 

Sted: auditorium 5, Eilert Sundts hus

Det blir servert pizza!

*Dette er aktuelt for studenter som går på et av de tre studieprogrammene i samfunnsøkonomi.

Publisert 23. jan. 2018 13:50

Våren 2018 er følgende valgfrie-emner nye på bachelornivå i samfunnsøkonomi. 

Husk at fristen for å melde seg til emner er 1. februar. 

Publisert 16. jan. 2018 08:14

Climate and Society: Transformations in the 21st Century

Climate change is raising profound challenges at every level, and to every part and member of society. Confronting and resolving issues regarding both causes and consequences of climate change is of utmost urgency. This calls for collaboration and knowledge-sharing that crosses disciplines and borders.

All undergraduate and postgraduate students from all countries and academic disciplines are invited to participate in the first Bergen International Student Conference, hosted by the University of Bergen.

The 2018 conference will take place on the 5th and 6th of April.

For more information please see this link

Publisert 15. jan. 2018 16:10

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Masterstudenter kan søke om stipend på kr. 30 000,- for arbeidet med masteroppgaver med Oslorelevant tema.

Søknadsfrist:15. februar 2018.

Du finner søknadsskjema og mer informasjon her.

Publisert 3. jan. 2018 11:02

The Norwegian Latin America Research Network (NorLARNet) invites all master students in Norway who (will) write their thesis about a topic from Latin America, to a two-days course to exchange experiences and discuss their theses with senior academic staff.

Travel and accommodation will be economically supported.

The course is intended for all students who have started to work on their thesis, no matter when they started the master studies.

Time: 15 – 16 February 2018

Place: Haraldsheim, Oslo

Read more and apply through NorLARNet’s web site. 

Publisert 7. des. 2017 13:13

ECON2130 har fra våren 2018 noe endret innhold, se emnesiden for detaljer

Den største endringen er at emnet bytter statistikkprogram fra Excel til R.

Merk også at det er presisert at anbefalt forkunnskapskrav er ECON1100 - Matematikk I eller tilsvarende. Studenter som ikke oppfyller de anbefalte forkunnskapene forventes kunnskap og ferdigheter tilsvarende innholdet i Matematikk 1T fra videregående, gjerne også 1S eller 1R.

Vedtaket ble fattet i programrådet 14. november 2017

http://www.sv.uio.no/econ/om/organisasjon/programradet/protokoller/2017/referat_141117.html

Publisert 7. des. 2017 08:38

Lurer du på hva du skal skrive masteroppgave om? Er du interessert i bærekraft, ESG og hedgefond?

Formuesforvaltning lyser ut et masteroppgaveprosjekt om nettopp dette for studenter på samfunnsøkonomi. Les mer her.

Publisert 4. des. 2017 18:00

Denne eksamenen, som altså gis våren 2018, vil kun være tilgjengelig for studenter som har bestått den obligatoriske oppgaven høsten 2017 eller tidligere. 

Har du spørsmål? Vennligst konakt SV-info. 

Publisert 1. des. 2017 15:14

Programrådet har kommet frem til at restriksjonslista for eksamener må revideres. Hensikten med restriksjonene er at det ikke skal være mulig å ta emner på lavere nivå hvis man tidligere har bestått utvalgte emner på 2000, 3000 og 4000-nivå. Det er heller ikke mulig å forbedre karakter i emnene på lavere nivå hvor det er finnes restriksjoner. For at det skal være mulig å ta emnene en siste gang før de nye restriksjonene inntrer, vil de tre i kraft først fra og med våren 2019.

De nye restriksjonene    (Sist redigert 04.12.17)

Gjeldende liste

Publisert 24. nov. 2017 13:12

Noen ECON-emner ved UiO har kalkulator som tillatt hjelpemiddel på eksamen, som for eksempel ECON2130. Fra og med 2018 er det kun to spesifikke typer kalkulatorer som er tillatt ved Økonomisk Institutt.

For å se hva som er tillatt på eksamen i emnet du skal ta, se på emnesiden under "Eksamen" og "Hjelpemidler".

Du må selv kjøpe den aktuelle kalkulatoren hvis du trenger den. Det er ikke tillatt med andre typer kalkulatorer enn det som er oppført på emnesiden. Hvis du tar med en annen type kalkulator enn det som er tillatt på eksamen, vil dette bli sett på som fusk.

OBS! Dette gjelder ikke for eksamener som tas høsten 2017, inkludert utsatte eksamener e.l. som har eksamensdato i januar 2018. ...

Publisert 7. nov. 2017 08:17

Økonomisk institutt evaluerer denne høsten alle sine studieprogram. I dette arbeidet ønsker vi tilbakemelding fra dere studenter om hva dere synes om studiet, slik at vi får et bedre grunnlag for å gjøre fornuftige endringer og dermed forbedre studietilbudet.

Resultater og kommentarer fra undersøkelsen vil bli brukt som:

 • innspill i den videre planleggingen av studietilbudet
 • tilbakemelding til alle forelesere
 • oppfølging av enkeltforelesere og enkeltemner
 • et ledd i rekrutteringen av nye forelesere

Vi håper derfor du som student vil bruke litt tid på å svare på noen spørsmål. Lenken til spørreskjemaet har du fått tilsendt til din UiO-mail.

Vi håper på like god oppslutning blant dere studenter i år som i fjor. Fjorårets undersøkelse har vist seg svært nyttig for oss, både ved tilbakemelding på enkeltemner og ved planlegging av studietilbudet.

Publisert 1. nov. 2017 09:31

Denne informasjonen gjelder deg som oppfyller kravene til bachelorgrad fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet etter å tatt eksamener høsten 2017. Hvis det gjelder deg, har du fått en e-post  1. november til din UiO-epost.

 • Hvis du består emnene du er oppmeldt til i høst, blir vitnemålet ditt automatisk sendt ut innen 1. mars 2018.
 • Vitnemålet blir sendt til adressen du har registrert i Studentweb.
 • Vitnemålet er et verdipapir og skrives ut kun én gang....