Jobb og videre studier

Med en master i samfunnsøkonomi vil du bli svært attraktiv på arbeidsmarkedet.

Tidligere studenter jobber blandt annet med finans, bank, forsikring, konsulentvirksomhet, forretningsutvikling, miljø, bistand og utvikling eller med økonomiske analyser i offentlig og privat virksomhet.

Med en mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo skal du ha fått avansert kunnskap om moderne samfunnsøkonomi som en akademisk disiplin, analyseferdigheter, samt kompetanse i å planlegge og gjennomføre et samfunnsøkonomisk utredningsarbeid.

Det er et stort behov for spesialister som kan arbeide med avanserte økonomiske analyser.

Et sammenhengende femårig studium i samfunnsøkonomi er et kvalitetsstempel og er anerkjent innen norsk arbeids- og samfunnsliv.

I løpet av studiet vil du få tilbud om karriere- og jobbsøkerkurs, og delta på Karrieresenterets aktiviteter.

Planlegg din karriere

Videre studier

Vil du bli lærer søker du opptak til:

Ønsker du å blir forsker kan du søke opptak til:

Dersom du ønsker å ta en forskerutdanning må du følge studieretningen avansert metode.

 

 

 

Publisert 25. nov. 2016 12:56 - Sist endret 9. feb. 2017 15:08