Økonomiforvalter

Anders Solvang Pedersen er økonomiforvalter i bydel Alna.

Jobben som økonomiforvalter i bydel Alna gir meg mulighet til å bruke tilegnet kunnskap fra samfunnsøkonomistudiet. Foto. Privat

Hvordan fikk du jobben? Hvorfor valgte du denne jobben?

- Min nåværende jobb er min andre jobb etter endte studier. Jeg fant jobben via en jobb-annonseside på internett.

Jeg valgte jobben som Økonomiforvalter i bydel Alna fordi det gir mulighet til å bruke tilegnet kunnskap fra samfunnsøkonomistudiet. Det føles som en viktig jobb fordi det innebærer å maksimere innbyggernes velferd gitt de knappe ressursene bydelen har til rådighet.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at du fikk jobben?

- Utdannelsen var en viktig faktor, stillingen krevde økonomiutdannelse fra høyskole eller universitet.

Min erfaring er at sannsynligheten for å bli innkalt til intervju øker når du kan vise til erfaring fra en relevant jobb. Relevante referanser og erfaringer fra tidligere jobb på konkrete arbeidsrelaterte problemstillinger er viktig for å skille seg ut i mengden. Ellers tror jeg man kan danne et positivt helhetsinntrykk med gode forberedelser til intervju, for eksempel ved å lese seg opp på arbeidsgiver. Det er også fint å kunne vise til seriøse verv ved siden av studiene.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

- Jobben handler i stor grad om å analysere, beregne og sette månedlige prognoser for bydelens tjenestesteder. Mine primære arbeidsoppgaver er å legge- og følge opp budsjettet for tjenestestedene innenfor gitte økonomiske rammer og lovverk. I tillegg bistår jeg generelt ved økonomiske problemstillinger.

Hvordan bruker du utdanningen din?

- Stadige innstramninger i bydelens budsjett, samt økende forventning til offentlige tjenester hos innbyggerne gjør at det er stort fokus på kostnadseffektive løsninger og nyttemaksimerende tiltak. Disse analyseres i forkant ved hjelp av bl.a. KOSTRA statistikk og andre tilgjengelige tall for å kunne ta gode beslutninger. Tankesettet som utvikles på samfunnsøkonomistudiet, bearbeiding av statistikk/tall, evnen til modellere avanserte økonomiske problemstillinger, og tenke samfunnsøkonomisk overskudd er viktig underliggende faktorer i mitt arbeid.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

- Jeg vil anbefale studenter å jobbe hardt og få gode karakterer. I tillegg hjelper det å være aktiv under studietiden i studentforeninger eller i  deltidsjobber.

Jeg mener også at studenter ikke skal være redd for å ta kontakt med potensielle arbeidsgivere for å finne relevante problemstillinger til masteroppgaven. Dette kan også bli en mulig inngangsport til arbeidslivet.

 

Publisert 6. apr. 2017 09:40 - Sist endret 19. okt. 2017 09:53