Oppbygging og gjennomføring

Samfunnsøkonomisk analyse er et fulltidsstudium på fem år som gir 300 studiepoeng. I ditt 4. år velger du mellom to studieretninger: Generell økonomi eller Avansert metode.

Anbefalt studieløp

Tabellen viser anbefalt studieløp for studenter med opptak fra og med høsten 2014. Denne tabellen er felles for hele programmet og viser en oversikt; se planene for studieretningene Generell økonomi eller Avansert metode for mer detaljer.

Anbefalt studieløp har blitt revidert flere ganger, se lenkene under studieplanen for å finne ditt kull.

10. semester ECON4091 - Master's Thesis and Oral Exam
9. semester Emne i studieretning Emne i studieretning Emne i studieretning
8. semester ECON4325 - Monetary Policy eller ECON4330 - International Macroeconomics (ett av to) Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi
7. semester ECON4160 - Econometrics - Modeling and Systems Estimation Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi
6. semester Fritt emne ECON4240 - Equilibrium, Welfare and Information EXPHIL03 - Examen philosophicum
5. semester ECON4200 - Microeconomics and Game Theory ECON4310 - Macroeconomic Theory Valgfritt 2000-4000 emne i samfunnsøkonomi
4. semester ECON3150 - Introductory Econometrics ECON4120 - Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra ECON3010 - Anvendt økonomisk analyse
3. semester ECON2310 - Makroøkonomisk analyse ECON3610 - Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk ECON2915 - Economic Growth
2. semester ECON2130 - Statistikk 1 ECON2200 - Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) (nedlagt)
1. semester SVEXFAC03 - Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked ECON1310 - Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Se anbefalt studieløp for ditt kull. Dersom det er gjort endringer på emner i din anbefalte plan, ta kontakt med studiekonsulenten for å få en ny oppbygging av planen:

Programmets oppbygging

Obligatoriske emner i samfunnsøkonomi

De to første årene av studiet består i hovedsak av obligatoriske emner som gir en innføring i generelle mikro- og makroøkonomiske problemstillinger. I tillegg får du god kjennskap til matematiske og statistiske metoder som brukes for å forstå kompliserte økonomiske sammenhenger.

Programrådet har vedtatt at siste mulighet for å levere masteroppgaven og gå opp til muntlig på ordningen med ECON4090- Master's thesis/ ECON4085- Avsluttende muntlig eksamen er januar/februar 2016.

Valgfrie emner i samfunnsøkonomi

Du kan velge emner innenfor mange forskjellige temaer i samfunnsøkonomi, for eksempel politisk økonomi, konjunkturer, markedskonkurranse, finansielle markeder, globalisering, velferdsstatens utfordringer, vekst og utvikling, miljøøkonomi og fordeling av ressurser. Ved å velge bestemte emner kan du bidra til å spesialisere deg innen temaer som interesserer deg, og som du kan tenke deg å jobbe med når du senere går ut i arbeidslivet.

Velg blant emner i samfunnsøkonomi på 4000-nivå

Hvis ønskelig kan studenter velge et valgfritt emne på 2000- eller 3000-nivå. Studenter kan også søke om å erstatte ett ECON-emne innenfor et annet fagområde på 3000-nivå. Se informasjon om hvilke fagområder som kan godkjennes i avsnittet under.

Studenter kan etter søknad til instituttet få anledning til å erstatte inntil 20 studiepoeng i kategorien «valgfrie 4000-emner i samfunnsøkonomi» med kurs uten ECON-kode, på masternivå i matematikk, statistikk, informatikk, (økonomisk) historie, helseøkonomi eller ENERGI4010, med minst samme antall studiepoeng. For studieretningen «generell økonomi» i det 5-årige programmet, er begrensningen 40 studiepoeng. Søknader vil bli vurdert på bakgrunn av relevans for samfunnsøkonomi.

Frie emner

I programmet inngår det ett fritt emne, som du kan velge helt fritt så lenge det ikke er faglig overlappende med de obligatoriske emnene som inngår i programmet. Se oversikt over emner ved Universitetet i Oslo.

Eget ansvar for oppbygging

Vi råder studenter til å følge det anbefalte studieløpet. Dersom du følger planen, er du garantert at eksamener i obligatoriske emner ikke kolliderer. Hvis du velger å legge opp planen på en alternativ måte, må du selv passe på å sjekke forkunnskapskrav og undervisnings- og eksamenstidspunkt for emnene du velger. Ønsker du å gjøre gjentak av eksamen i et emne, er du ikke garantert at eksamenstidspunkt ikke kolliderer med andre emner du skal ta. Det er restriksjoner på å ta emner på lavere nivå, etter å ha bestått emner på høyere nivå.

Studieretning

I ditt 4. år velger du mellom studieretningene Generell økonomi eller Avansert metode. I studieretningen Generell økonomi får du stor valgrihet i emner på 4000-nivå. Studieretningen Avansert metode er skreddersydd for studenter som ønsker å fortsette med doktorgradsstudier i samfunnsøkonomi, og inkluderer to 15-poengs emner på ph.d-nivå.

For mer informasjon om de to studieretningene, inkludert anbefalt studieløp, se:

Utveksling

Ønsker du å studere et semester i utlandet, anbefaler vi at du reiser ut i ditt 8. semester. Dersom du ønsker å studere et helt år i utlandet, anbefaler vi at du legger det til 7. og 8. semester.

Les mer om studieopphold i utlandet

Masteroppgave og muntlig eksamen

Masteroppgaven er plassert i det 10., avsluttende semester, men arbeidet starter allerede året før. I begynnelsen av 8. semester bestemmer du deg for hva du ønsker å skrive oppgave om. På bakgrunn av dette vil du få tildelt veileder. I samarbeid med veilederen din utarbeide du en prosjektplan som du levere i midten av 9. semester. Hele 10. semester er satt av til at du skal skrive ferdig masteroppgaven. Det er mulig å ta emner samtidig med at du skriver masteroppgaven.

Informasjon om veiledning, prosjektplan, tidligere masteroppgaver, arbeid med masteroppgaven og muntlig eksamen

Muntlig eksamen avslutter masterstudiet. For å kunne avlegge avsluttende muntlig eksamen kreves det at masteroppgaven og alle emner i programmet er bestått.

Muligheter for bachelorgrad etter tre år

Dette studieprogrammet er i utgangspunktet et 5-årig studieløp som leder fram til en mastergrad. Dersom du av ulike grunner ikke ønsker eller kan fullføre hele studiet, er det mulig å få utskrevet en bachelorgrad etter å ha fullført 3 år av studiene.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i samfunnsøkonomisk analyse/Master of Economic Theory and Econometrics

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 9. apr. 2014 10:54 - Sist endret 31. aug. 2017 11:23