Beskjeder

Publisert 7. des. 2017 13:13

ECON2130 har fra våren 2018 noe endret innhold, se emnesiden for detaljer

Den største endringen er at emnet bytter statistikkprogram fra Excel til R.

Merk også at det er presisert at anbefalt forkunnskapskrav er ECON1100 - Matematikk I eller tilsvarende. Studenter som ikke oppfyller de anbefalte forkunnskapene forventes kunnskap og ferdigheter tilsvarende innholdet i Matematikk 1T fra videregående, gjerne også 1S eller 1R.

Vedtaket ble fattet i programrådet 14. november 2017

http://www.sv.uio.no/econ/om/organisasjon/programradet/protokoller/2017/referat_141117.html

Publisert 4. des. 2017 17:57

ECON2915 skal legges ned.

 • Siste undervisning gis: høst 2017
 • Siste eksamen gis: vår 2018 (eksamensdato er ikke satt helt enda)

Den siste eksamenen, som altså gis våren 2018, vil kun være tilgjengelig for studenter som har bestått den obligatoriske oppgaven høsten 2017 eller tidligere. 

ECON2915 vil delvis bli erstattet av det nye emnet ECON2610 Welfare and trade. Dette emne vil bli undervist fra og med høsten 2018. Emneside for ECON2610 finnes ikke per d.d., men kommer fortløpende. ...

Publisert 4. des. 2017 16:53

Eksamen på lesesaler i Eilert Sundts hus høsten 2017

 

Du må regne med at vaktene bruker minimum en halvtime for klargjøring og opprydning før og etter hver eksamen.

 

Mandag 4. desember

 • Sal A kl. 09.00 - 12.00 og 14.30 - 18.30
 • Sal B kl. 09.00 - 12.00 og 14.30 - 18.30
 • Sal C kl. 09.00 - 12.00 og 14.30 - 18.30
 • Sal E kl. 14.30 - 18.30

Tirsdag 5. desember

 • Sal C kl. 09.00 - 13.00

Onsdag 6. desember

 • Sal A kl. 14.30 - 17.30

Torsdag 7. desember

 • Sal A kl. 14.30 - 18.30
 • Sal B kl. 1...
Publisert 1. des. 2017 15:14

Programrådet har kommet frem til at restriksjonslista for eksamener må revideres. Hensikten med restriksjonene er at det ikke skal være mulig å ta emner på lavere nivå hvis man tidligere har bestått utvalgte emner på 2000, 3000 og 4000-nivå. Det er heller ikke mulig å forbedre karakter i emnene på lavere nivå hvor det er finnes restriksjoner. For at det skal være mulig å ta emnene en siste gang før de nye restriksjonene inntrer, vil de tre i kraft først fra og med våren 2019.

De nye restriksjonene (Sist redigert 04.12.17)

Gjeldende liste

 

Publisert 1. des. 2017 09:29

Fra 1-8. desember må du søke på emner du skal ta våren 2018.

Søk innen 8.&n...

Publisert 30. nov. 2017 13:43

Tidligere sjeføkonom i Det internasjonale pengefondet og kjent fra pensum til mange av våre studenter, Olivier Blanchard, holder forelesning til ære for tidligere nobelprisvinner Trygve Haavelmo om temaet naturlig arbeidsledighetsrate. 

I forelesningen spør Blanchard om vi bør avvise hypotesen om naturlig arbeidsledighetsrate.

Tid: 4. desember kl. 14:15-15:30

Sted: auditorium 1, Eilert Sundts hus

Se hele arrangementet her.

Vi serverer kaffe, klementiner og pepperkaker fra kl. 14:00. Alle er velkomne, ingen påmelding er nødvendig.

Publisert 24. nov. 2017 13:07

Noen ECON-emner ved UiO har kalkulator som tillatt hjelpemiddel på eksamen, som for eksempel ECON2130. Fra og med 2018 er det kun to spesifikke typer kalkulatorer som er tillatt ved Økonomisk Institutt.

For å se hva som er tillatt på eksamen i emnet du skal ta, se på emnesiden under "Eksamen" og "Hjelpemidler".

Du må selv kjøpe den aktuelle kalkulatoren hvis du trenger den. Det er ikke tillatt med andre typer kalkulatorer enn det som er oppført på emnesiden. Hvis du tar med en annen type kalkulator enn det som er tillatt på eksamen, vil dette bli sett på som fusk.  

OBS! Dette gjelder ikke for eksamener som tas høsten 2017, inkludert utsatte eksamener e.l. som har eksamensdato i januar 2018. 

Publisert 7. nov. 2017 08:18

Økonomisk institutt evaluerer denne høsten alle sine studieprogram. I dette arbeidet ønsker vi tilbakemelding fra dere studenter om hva dere synes om studiet, slik at vi får et bedre grunnlag for å gjøre fornuftige endringer og dermed forbedre studietilbudet.

Resultater og kommentarer fra undersøkelsen vil bli brukt som:

 • innspill i den videre planleggingen av studietilbudet
 • tilbakemelding til alle forelesere
 • oppfølging av enkeltforelesere og enkeltemner
 • et ledd i rekrutteringen av nye forelesere

Vi håper derfor du som student vil bruke litt tid på å svare på noen spørsmål. Lenken til spørreskjemaet har du fått tilsendt til din UiO-mail.

Vi håper på like god oppslutning blant dere studenter i år som i fjor. Fjorårets undersøkelse har vist seg svært nyttig for oss, både ved tilbakemelding på enkeltemner og ved planlegging av studietilbudet.

Publisert 1. nov. 2017 09:31

Denne informasjonen gjelder deg som oppfyller kravene til bachelorgrad fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet etter å tatt eksamener høsten 2017. Hvis det gjelder deg, har du fått en e-post  1. november til din UiO-epost.

 • Hvis du består emnene du er oppmeldt til i høst, blir vitnemålet ditt automatisk sendt ut innen 1. mars 2018.
 • Vitnemålet blir sendt til adressen du har registrert i Studentweb.
 • Vitnemålet er et verdipapir og skrives ut kun én gang....
Publisert 24. okt. 2017 09:00

Studiebarometeret spør andre- og femteårsstudenter over hele landet om de er fornøyd med studieprogrammet sitt.

Undersøkelsen sendes ut via e-post og SMS. Du må bruke koden du har fått tilsendt for å logge inn i spørreskjemaet.

Bidra til å heve kvaliteten på ditt studieprogram og svar på undersøkelsen!

Undersøkelsen sammenligner alle studieprogram i Norge, og gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Resultatene for hvert studieprogram offentliggjøres på www.studiebarometeret.no.

Publisert 18. okt. 2017 13:44

Ted Miguel skal holde forelesningen Climate, conflict and economic development: The next 50 years som en del av forelesningsrekken under Eilert Sundts 200-årsjubileum. Miguel sin forelesning handler om hvordan klimaendringer gir ressursknapphet og kan føre til voldelig konflikt. Han fokuserer spesielt på konsekvensene for Afrikas økonomiske utvikling og har gjort feltarbeid i blant annet Kenya. Sierra Lione og Tanzania.

Tid: 19. oktober klokken 14:15-16:00

Sted: auditorium 1, Eilert Sundts hus.

Forelesningen holdes på engelsk, og alle er velkomne.

Publisert 10. okt. 2017 14:20

I høst vil det bli gjennomført en evaluering av alle emner på slutten av semesteret. Dersom du har forslag eller kommentarer til undervisningen som du ønsker at foreleser skal få allerede nå, kan du sende det direkte til foreleser, til kontaktstudenten på emnet (se kontaktinformasjon i beskjedfeltet på semestersiden), eller du kan sende til studieadministrasjonen (post@econ.uio.no).

Kontaktstudenten og studieadminstrasjonen vil videreformidle tilbakemeldingene til foreleser i anonymisert form.

Publisert 25. sep. 2017 15:33

At QVARTZ, we want to help promising students make well-informed decisions regarding which career goals to pursue and how to achieve them - whether in management consulting or elsewhere. In our mentoring programme, you will get a personal mentor who will support, challenge and guide you in your quest to make your career dreams come true. 

The programme consists of one-to-one sessions with your QVARTZ mentor as well as social events for all mentors and mentees. You are eligible to apply if you are a third-year BSc student or an MSc student. The programme will be kicked off on October 26.

Submit your application here.

Deadline: October 1, 2017.

Please include your CV and grade transcripts. In your application, you should put strong emphasis on your motivation for getting a mentor.

If you have any questions, please contact Ida Dillekås at ida.foseid.dillekaas@qvartz.com.

Team Q...

Publisert 25. sep. 2017 15:27

Finans Norge arrangerer arbeidslivskonferanse onsdag 27. september fra 09:00-15:50, og tilbyr 10 gratus billetter per studiested.

Les mer om konferansen på nettsidene til Finans Norge her.

Påmelding til Kirsti Wullum på e-post: kirsti.wullum@finansnorge.no

 

Publisert 14. sep. 2017 11:45

ECON2200 skal nedlegges og emnet hadde siste semester med undervisning våren 2017. Det blir arrangert en siste eksamen våren 2018.

ECON2200 erstattes av to emner på 10 studiepoeng hver - ECON1100 Matematikk 1 og ECON2220 Mikroøkonomi 2. Emnesider for de nye emnene vil publiseres i løpet av denne høsten. Begge emner skal undervises første gang våren 2018. Etter dette vårsemesteret skal ECON1100 undervises i høstsemesteret fra og med høsten 2018, mens ECON2220 skal undervises hvert vårsemester. De to nye emnene vil være ekvivalente med ECON2200.

Dette vil medføre noen endringer av studieplanen for studenter som går på kull høst 2017 (d.v.s. at du begynte på studieprogrammet høsten 2017). Ny studieplan for dette kullet vil bli oppdatert i Studentweb og på programsiden...

Publisert 30. aug. 2017 10:55

This course is currently fully booked. Despite this, a lot of students  apparently doesn't show up for the lectures.

If you are enrolled in ECON2951 but do not plan to take the exam, please deregister from the course within September 1st (Friday!). You deregister in Studentweb. This will give another student a chance to take the course.

Questions? Please contact SV-info

 

Publisert 24. aug. 2017 15:22

Er du UiO-student, engasjert og glad i å formidle? Da er dette jobben for deg!

Arbeidsoppgavene er å:

 • representere UiO på skolebesøk og utdanningsmesser rundt om i Norge
 • fortelle om studier ved UiO og livet som student gjennom foredrag, samtaler og sosiale medier
 • rekruttere gode studenter til UiO og motivere unge til å ta høyere utdanning

Søknadsfrist: 4. september.

Se fullstendig utlysning.

Publisert 24. aug. 2017 14:41

Fagutvalget inviterer til allmøte for alle samfunnsøkonomistudenter. Nytt styre skal velges, bruk din stemmerett.

Tid: 29. august kl. 16:15

Sted: Aud. 3 ES hus

Det blir servert pizza!

 

*Dette er aktuelt for studenter som går på et av de tre studieprogrammene i samfunnsøkonomi.

               

 

Publisert 23. aug. 2017 11:31

Alle slike henvendelser skal til SV-info!

Publisert 22. aug. 2017 12:50

Økonomisk Institutt inviterer alle interesserte til årets Schweigaardforelesning med Ida Wolden Bache, direktør i pengepolitikk i Norges Bank.

Tema: “Pengepolitikk og Mr. Robot”
Tid: torsdag 24. august, kl. 11:15-12:00
Sted: Aud. 1, ES hus
 
Publisert 31. mars 2017 08:06

Fra 18. april er det ikke tillatt å ha på seg armbåndsur under eksamen ved UiO. Grunnen til det er at det nå har kommet så mange smartklokker på markedet, og det er ikke mulig å skille disse fra tradisjonelle klokker. Klokkene må heretter legges i sekker, jakkelommer e.l. sammen med mobiltelefoner, mp3-spillere og annet elektronisk utstyr.

Tilgjengelige armbåndsur under eksamen vil heretter kunne bli betraktet som forsøk på fusk på lik linje med andre ulovlige hjelpemidler. Det vil være godt synlige klokker i alle eksamenslokalene.

Publisert 27. mars 2017 14:33

Onsdag 29. mars kan du prøve deg som konsulent med offentlig forvaltning som arbeidsfelt, gjennom å løse et konkret case sammen med andre.

Les om arrangementet her.

Publisert 22. mars 2017 15:21

For å sikre at finansnæringen i Norge tiltrekker seg nødvendig arbeidskraft i årene som kommer, har Finans Norge undersøkt studentenes interesse for næringen. Studentundersøkelsen ble sendt til utvalgte studiesteder og programmer. Ved UiO ble blant annet studentene på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi oppfordret til å svare på undersøkelsen.

En rapport som viser resultatene fra undersøkelsen kan leses her.