Beskjeder

Publisert 1. juni 2018 00:01

Fra 1-7. juni må du søke på emner du skal ta høsten 2018. Dette gjelder ikke studenter som får opptak høsten 2018.

Søk innen 7. juni

 • Det har ingen betydning når du søker plass på emner i perioden 1-7. juni. Det er ikke førstemann til mølla.
 • Du blir prioritert på emner som inngår i studieprogrammet ditt.
 • 30 studiepoeng per semester regnes som fulltidsstudier.
 • Det er begrenset plass på emner....
Publisert 14. mai 2018 10:37

Ønsker du å melde deg på seremonien den 28. mai, men rakk ikke gjøre det innen fristen?

Ta kontakt med studiekonsulent Kristina Huglen per e-post snarest. 

Publisert 8. mai 2018 11:37

Denne informasjonen gjelder deg som oppfyller kravene til bachelorgrad fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet etter å tatt eksamener våren 2018. Hvis det gjelder deg, har du fått en e-post 3. april til din UiO-epost.

 • Hvis du består emnene du er oppmeldt til i vår, blir vitnemålet ditt automatisk sendt ut innen 1. september 2018.
 • Vitnemålet blir sendt til adressen du har registrert i Studentweb.
 • Vitnemålet er et verdipapir og skrives ut kun én gang....
Publisert 23. apr. 2018 08:14

Instituttet ønsker å forbedre studietilbud og undervisning. I dette arbeidet ønsker vi tilbakemelding fra dere studenter om hva dere synes om studiet.

Vi håper derfor at du vil bruke 5-7 minutter på å svare på noen spørsmål om de emner du tar dette semesteret. Det vil gi verdifull tilbakemelding til forelesere, administrasjon og ledelsen av instituttet.

Du skal bare svare på emner du tar våren 2018 og du skal kun fylle ut skjemaet en gang.

Spørreskjema for studenter på bachelornivå

Frist for å svare er: 25. april 2018

Takk for at du tar deg tid til å svare!

Publisert 4. apr. 2018 10:48

Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi endres. Dette medfører endringer i anbefalt studieløp for studenter som begynte på bachelorprogrammet høsten 2017.

Hvem får endret studieløpet?

Endringen gjelder alle studenter som begynte på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi høsten 2017 og senere kull. 

Hva er endringen?

 • ${include:ref referencetype=[emne] id=[EC...
Publisert 14. mars 2018 09:48

Det er tid for skrivenatt i biblioteket igjen! Skal du snart levere oppgave, og trenger hjelp med teksten? Har du skrivesperre? Lurer du på hvordan man egentlig skriver akademisk? Eller trenger du rett og slett bare litt inspirasjon og en god skriveøkt sammen med andre? Da er skrivenatt noe for deg!

Se program og mer info om arrangementet på bibliotekets nettsider

 

Publisert 27. feb. 2018 15:58

Klikk på denne lenken for å komme inn på emnesiden til ECON2610. Dette nye emne går første gang høsten 2018.

Publisert 23. feb. 2018 13:13

University of British Columbia (BC, Canada) gjennomfører et forskningsprosjekt hvor de undersøker studenters syn på ulike tema innen samfunnsøkonomi. 

I denne spørreundersøkelsen vil du få presentert noen korte utsang fra forskjellige forskere, hovedsakelig økonomer, angående ulike økonomiske perspektiver og ideer. Du vil bli spurt om i hvor stor grad du er enig(uenig i utsagnet.

Spørreundersøkelsen er utsendt til 19 land, og er del av et forskningsprosjekt finansiert av the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. Prosjektet har også mottatt støtte fra the Behavioural Research Ethics Board at UBC.

All informasjon du avgir i denne undersøkelsen blir behandlet som konfidensielt.

Vennligst klikk p...

Publisert 20. feb. 2018 15:06

Økonomisk institutt vil vite hva du syns om ECON-emnene du tar denne våren. Har du forslag til hvordan vi kan forbedre undervsiningen? Kom gjerne med innspill.

Meld ifra til din kontaktstudent, direkte til faglærer, eller via dette skjemaet for midtveisevaluering (klikk på lenke). Du kan levere skjema flere ganger hvis du ønsker det, f.eks. en gang per ECON-emne du tar.

På forhånd takk for din tilbakmelding! 

Publisert 16. feb. 2018 14:46

ECON2915 skal legges ned.

 • Siste undervisning ble gitt: høst 2017
 • Siste eksamen gis: høst 2018&...
Publisert 5. feb. 2018 14:20

Polit Case Competition is a case competition tailored to students of economics where participants have the opportunity to apply economic theory to a real-life case. The case incorporates aspects that build upon the tools obtained as a student of economics.

Polit Case Competition is also an opportunity to meet some of the most interesting employers of economists as the event is organized in collaboration with our partner companies.

Polit Case Competition 2018 will take place in March at the University of Copenhagen.

Your travel expenses will be covered if you travel from a university outside the Copenhagen metropolitan area.

More information about Polit Case Competition can be found here

Explore the video recap of the 2017 Polit Case Competition

Publisert 29. jan. 2018 09:49

Fagutvalget inviterer til allmøte for alle samfunnsøkonomistudenter. Nytt styre skal velges, bruk din stemmerett.

Tid: 29. januar kl. 16:00 

Sted: auditorium 5, Eilert Sundts hus

Det blir servert pizza!

*Dette er aktuelt for studenter som går på et av de tre studieprogrammene i samfunnsøkonomi.

Publisert 23. jan. 2018 13:48

Våren 2018 er følgende valgfrie-emner nye på bachelornivå i samfunnsøkonomi. 

Husk at fristen for å melde seg til emner er 1. februar. 

Publisert 16. jan. 2018 10:02

Climate and Society: Transformations in the 21st Century

Climate change is raising profound challenges at every level, and to every part and member of society. Confronting and resolving issues regarding both causes and consequences of climate change is of utmost urgency. This calls for collaboration and knowledge-sharing that crosses disciplines and borders.

All undergraduate and postgraduate students from all countries and academic disciplines are invited to participate in the first Bergen International Student Conference, hosted by the University of Bergen.

The 2018 conference will take place on the 5th and 6th of April.

For more information please see this link

Publisert 7. des. 2017 13:13

ECON2130 har fra våren 2018 noe endret innhold, se emnesiden for detaljer

Den største endringen er at emnet bytter statistikkprogram fra Excel til R.

Merk også at det er presisert at anbefalt forkunnskapskrav er ECON1100 - Matematikk I eller tilsvarende. Studenter som ikke oppfyller de anbefalte forkunnskapene forventes kunnskap og ferdigheter tilsvarende innholdet i Matematikk 1T fra videregående, gjerne også 1S eller 1R.

Vedtaket ble fattet i programrådet 14. november 2017

http://www.sv.uio.no/econ/om/organisasjon/programradet/protokoller/2017/referat_141117.html

Publisert 4. des. 2017 17:57

Denne eksamenen, som altså gis våren 2018, vil kun være tilgjengelig for studenter som har bestått den obligatoriske oppgaven høsten 2017 eller tidligere. 

Har du spørsmål? Vennligst konatk SV-info. 

Publisert 1. des. 2017 15:14

Programrådet har kommet frem til at restriksjonslista for eksamener må revideres. Hensikten med restriksjonene er at det ikke skal være mulig å ta emner på lavere nivå hvis man tidligere har bestått utvalgte emner på 2000, 3000 og 4000-nivå. Det er heller ikke mulig å forbedre karakter i emnene på lavere nivå hvor det er finnes restriksjoner. For at det skal være mulig å ta emnene en siste gang før de nye restriksjonene inntrer, vil de tre i kraft først fra og med våren 2019.

De nye restriksjonene (Sist redigert 04.12.17)

Gjeldende liste

 

Publisert 30. nov. 2017 13:43

Tidligere sjeføkonom i Det internasjonale pengefondet og kjent fra pensum til mange av våre studenter, Olivier Blanchard, holder forelesning til ære for tidligere nobelprisvinner Trygve Haavelmo om temaet naturlig arbeidsledighetsrate. 

I forelesningen spør Blanchard om vi bør avvise hypotesen om naturlig arbeidsledighetsrate.

Tid: 4. desember kl. 14:15-15:30

Sted: auditorium 1, Eilert Sundts hus

Se hele arrangementet her.

Vi serverer kaffe, klementiner og pepperkaker fra kl. 14:00. Alle er velkomne, ingen påmelding er nødvendig.

Publisert 24. nov. 2017 13:07

Noen ECON-emner ved UiO har kalkulator som tillatt hjelpemiddel på eksamen, som for eksempel ECON2130. Fra og med 2018 er det kun to spesifikke typer kalkulatorer som er tillatt ved Økonomisk Institutt.

For å se hva som er tillatt på eksamen i emnet du skal ta, se på emnesiden under "Eksamen" og "Hjelpemidler".

Du må selv kjøpe den aktuelle kalkulatoren hvis du trenger den. Det er ikke tillatt med andre typer kalkulatorer enn det som er oppført på emnesiden. Hvis du tar med en annen type kalkulator enn det som er tillatt på eksamen, vil dette bli sett på som fusk.  

OBS! Dette gjelder ikke for eksamener som tas høsten 2017, inkludert utsatte eksamener e.l. som har eksamensdato i januar 2018. 

Publisert 7. nov. 2017 08:18

Økonomisk institutt evaluerer denne høsten alle sine studieprogram. I dette arbeidet ønsker vi tilbakemelding fra dere studenter om hva dere synes om studiet, slik at vi får et bedre grunnlag for å gjøre fornuftige endringer og dermed forbedre studietilbudet.

Resultater og kommentarer fra undersøkelsen vil bli brukt som:

 • innspill i den videre planleggingen av studietilbudet
 • tilbakemelding til alle forelesere
 • oppfølging av enkeltforelesere og enkeltemner
 • et ledd i rekrutteringen av nye forelesere

Vi håper derfor du som student vil bruke litt tid på å svare på noen spørsmål. Lenken til spørreskjemaet har du fått tilsendt til din UiO-mail.

Vi håper på like god oppslutning blant dere studenter i år som i fjor. Fjorårets undersøkelse har vist seg svært nyttig for oss, både ved tilbakemelding på enkeltemner og ved planlegging av studietilbudet.

Publisert 18. okt. 2017 13:44

Ted Miguel skal holde forelesningen Climate, conflict and economic development: The next 50 years som en del av forelesningsrekken under Eilert Sundts 200-årsjubileum. Miguel sin forelesning handler om hvordan klimaendringer gir ressursknapphet og kan føre til voldelig konflikt. Han fokuserer spesielt på konsekvensene for Afrikas økonomiske utvikling og har gjort feltarbeid i blant annet Kenya. Sierra Lione og Tanzania.

Tid: 19. oktober klokken 14:15-16:00

Sted: auditorium 1, Eilert Sundts hus.

Forelesningen holdes på engelsk, og alle er velkomne.

Publisert 10. okt. 2017 14:20

I høst vil det bli gjennomført en evaluering av alle emner på slutten av semesteret. Dersom du har forslag eller kommentarer til undervisningen som du ønsker at foreleser skal få allerede nå, kan du sende det direkte til foreleser, til kontaktstudenten på emnet (se kontaktinformasjon i beskjedfeltet på semestersiden), eller du kan sende til studieadministrasjonen (post@econ.uio.no).

Kontaktstudenten og studieadminstrasjonen vil videreformidle tilbakemeldingene til foreleser i anonymisert form.

Publisert 25. sep. 2017 15:33

At QVARTZ, we want to help promising students make well-informed decisions regarding which career goals to pursue and how to achieve them - whether in management consulting or elsewhere. In our mentoring programme, you will get a personal mentor who will support, challenge and guide you in your quest to make your career dreams come true. 

The programme consists of one-to-one sessions with your QVARTZ mentor as well as social events for all mentors and mentees. You are eligible to apply if you are a third-year BSc student or an MSc student. The programme will be kicked off on October 26.

Submit your application here.

Deadline: October 1, 2017.

Please include your CV and grade transcripts. In your application, you should put strong emphasis on your motivation for getting a mentor.

If you have any questions, please contact Ida Dillekås at ida.foseid.dillekaas@qvartz.com.

Team Q...

Publisert 25. sep. 2017 15:27

Finans Norge arrangerer arbeidslivskonferanse onsdag 27. september fra 09:00-15:50, og tilbyr 10 gratus billetter per studiested.

Les mer om konferansen på nettsidene til Finans Norge her.

Påmelding til Kirsti Wullum på e-post: kirsti.wullum@finansnorge.no