Spørreundersøkelse om studietilbud og undervisning

Økonomisk institutt evaluerer denne høsten alle sine studieprogram. I dette arbeidet ønsker vi tilbakemelding fra dere studenter om hva dere synes om studiet, slik at vi får et bedre grunnlag for å gjøre fornuftige endringer og dermed forbedre studietilbudet.

Resultater og kommentarer fra undersøkelsen vil bli brukt som:

  • innspill i den videre planleggingen av studietilbudet
  • tilbakemelding til alle forelesere
  • oppfølging av enkeltforelesere og enkeltemner
  • et ledd i rekrutteringen av nye forelesere

Vi håper derfor du som student vil bruke litt tid på å svare på noen spørsmål. Lenken til spørreskjemaet har du fått tilsendt til din UiO-mail.

Vi håper på like god oppslutning blant dere studenter i år som i fjor. Fjorårets undersøkelse har vist seg svært nyttig for oss, både ved tilbakemelding på enkeltemner og ved planlegging av studietilbudet.

Publisert 7. nov. 2017 08:18 - Sist endret 7. nov. 2017 08:33