Nedleggelse av ECON2200

ECON2200 skal nedlegges og emnet hadde siste semester med undervisning våren 2017. Det blir arrangert en siste eksamen våren 2018.

ECON2200 erstattes av to emner på 10 studiepoeng hver - ECON1100 Matematikk 1 og ECON2220 Mikroøkonomi 2. Emnesider for de nye emnene vil publiseres i løpet av denne høsten. Begge emner skal undervises første gang våren 2018. Etter dette vårsemesteret skal ECON1100 undervises i høstsemesteret fra og med høsten 2018, mens ECON2220 skal undervises hvert vårsemester. De to nye emnene vil være ekvivalente med ECON2200.

Dette vil medføre noen endringer av studieplanen for studenter som går på kull høst 2017 (d.v.s. at du begynte på studieprogrammet høsten 2017). Ny studieplan for dette kullet vil bli oppdatert i Studentweb og på programsiden under "Oppbygging og gjennomføring" i løpet av høsten. Kull høst 2017 vil få beskjed når dette er oppdatert.

Vennligst ta kontakt med SV-info hvis du har spørsmål.

Publisert 14. sep. 2017 11:45 - Sist endret 1. nov. 2017 10:44