Hvorfor velge dette programmet?

Dette er studiet for deg som vil forstå samspillet mellom økonomi og andre samfunnskrefter. Samfunnsøkonomi kan for eksempel forklare den globale finanskrisen og hvordan denne påvirker din egen hverdag. Du vil kunne forstå utviklingen av de norske boligprisene, og samtidig bidra i debatten om hvorfor noen land er rike, mens andre er fattige.

Samfunnsøkonomi fokuserer på at verdiskaping skjer med utgangspunkt i ressurser som for eksempel naturressurser, kapital eller arbeidskraft. Disse finnes bare i begrensede mengder og vi må derfor velge hvordan de bør og skal brukes.

Samfunnsøkonomi deles gjerne inn i mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi fokuserer på enkelte økonomiske enheter, herunder individer, husholdninger og/eller den enkelte bedrift. Makroøkonomi studerer samspillet mellom disse enhetene og forsøker dermed å gi et helhetlig bilde av samfunnet. På denne måten kan en samfunnsøkonom analysere både globale og lokale spørsmål. Du kan blant annet studere internasjonal økonomi, demografi, økonomisk politikk og utviklingsøkonomi.

Samfunnsøkonomiutdanning og andre økonomiutdanninger

Mange lurer på hva som er forskjellen mellom en samfunnsøkonomiutdanning og andre økonomiske utdanninger (bl.a. siviløkonom). Samfunnsøkonomistudiet er et fagstudium som gir mulighet for spesialisering og fordypning i økonomi på høyt nivå. Det legges stor vekt på grundig skolering i metode og analyse. Andre økonomistudier gir i større grad økonomisk-administrativ allmennutdanning.

Samfunns- og siviløkonomer har mye til felles. De studerer flere av de samme fagene og finnes til dels i samme type jobber. Siviløkonomutdanningen gir en bredere administrativ utdanning, med mer vekt på bedriftsøkonomiske redskapsfag som for eksempel regnskap og organisasjonsfag. Samfunnsøkonomistudiet legger mer vekt på å analysere hele samfunnsøkonomien og samspillet mellom markeder. Men også i samfunnsøkonomi er en opptatt av forhold som er viktige for styring og strategier i enkeltbedrifter. Blant ledere i næringslivet finner en både samfunnsøkonomer og siviløkonomer. Inntektsmulighetene er stort sett de samme for begge grupper, forutsatt at en søker arbeid i samme sektor.

Studiemiljø

Studieprogrammet har et aktivt studentmiljø med blant annet eget tidsskrift, næringslivskontakter og festforening. Her er du hjertelig velkommen som bidragsyter. Vi har også en egen fadderordning og arrangerer hver høst en hyttetur til Nordmarka for alle nye studenter.

Studier i utlandet

Et semester i utlandet vil gi deg nye faglige perspektiver, styrke dine språkkunnskaper og gi deg en opplevelse for livet. UiO har avtaler med en rekke spennende universiteter verden over hvor du blant annet kan studere emner innen samfunnsøkonomi. Som bachelorstudent i samfunnsøkonomi kan du også reise til en av instituttets partnere i Frankrike, Italia eller Portugal.

Videre studier og jobb

Med en bachelorgrad i samfunnsøkonomi er du blant annet kvalifisert til å søke opptak til det toårige masterprogrammet i Economics. Bachelorstudiet åpner også for mange jobbmuligheter, både i offentlig sektor og i private virksomheter som for eksempel bank og forsikring. Mange med denne utdannelsen jobber med analyse/metode, saksbehandling/utredningsarbeid, administrasjon og økonomiarbeid.

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 9. juni 2016 14:48