Hva kan du jobbe med?

Berge jobber i analyseseksjonen i Kompetanse Norge

Anders Solvang Pedersen er økonomiforvalter i bydel Alna.

Anna Aanstad utarbeider blant annet rapporter om valutarisiko og analyse i jobben sin. Det er en spennende stilling med muligheter for utvikling.

Håkon Høgetveit er kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese.

UNICEF søkte etter en bachelorkandidat med analytiske og statistiske ferdigheter, organisasjonserfaring og gode språkkunnskaper i spansk. Maria Trettvik hadde alle kvalifikasjonene.

Marit Moen fikk jobb hos DnB NOR gjennom et vikarbyrå før hun hadde fullført bachelorgraden. Nå har hun fast stilling og produktutvikling er en viktig del av jobben hennes.