Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Studieløpstabellen viser sammensetningen av emner som inngår i masterprogrammet.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Se det enkelte emnes emnebeskrivelse for mer informasjon om eksamen- og vurderingsformer.

Det gis ingen samlet karakter på masterprogrammet.

Eksamensspråk

I emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, eventuelt på svensk eller dansk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 14. feb. 2017 12:02