Sosialantropologi (bachelor)

Er du interessert i hvordan vi mennesker tenker og handler? Hvordan vi organiserer vår tilværelse og bygger samfunn? Hvordan vi håndterer felles problemer og deltar i interessekonflikter? Vil du studere nye, ukjente steder og mennesker, men også lære mer om global finans, samtidskunst eller politiske protestbevegelser - da er antropologi noe for deg!

Hva kan du jobbe med?

  • mari_vetlejord Mottaksleder 20. jan. 2016 14:05

    Mari jobber med enslige mindreårige på Hvalstad transittmottak.

  • eva-cecilie-holthe-270-360 Vervekoordinator 13. juni 2012 14:36

    Eva Cecilie Holthe er vervekoordinator i Leger uten grenser.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Alle har noe stort i seg