Hvorfor velge dette programmet?

Er du interessert i hvordan vi mennesker tenker og handler? Hvordan vi organiserer vår tilværelse og bygger samfunn? Hvordan vi håndterer felles problemer og deltar i interessekonflikter? Vil du studere nye, ukjente steder og mennesker, men også lære mer om global finans, samtidskunst eller politiske protestbevegelser - da er antropologi noe for deg!

Hva er sosialantropologi?

Som sosialantropolog har du hele verden som interessefelt. Sosialantropolgoisk feltarbeid - hvor man man lever tett innpå en gruppe menneske over lang tid - er det som mer enn noe annet kjennetegner sosialantropologi. Denne gruppen kan være en landsby eller et laboratorium, en kirke, en bank eller et regjeringskontor - eller et institusjonelt eller tematisk felt som miljøkonflikter, kunstproduksjon eller ressursforvaltning. Man lærer fra og med de andre om deres hverdagspraksis, språk, verdier, regler og sosiale relasjoner.

Gjennom dette får sosialantropologen en helhetlig forståelse av sosiale sammenhenger og prosesser. Dette helhetsperspektivet, relasjoner til dem man studerer, samt subjektiviteten i feltforskingen og skrivingen, er en viktig forskjell mellom sosialantropologi og andre samfunnsfag - og en grunnleggende styrke.

Hvordan er bachelorprogrammet lagt opp?

  • Etter en grundig introduksjon til kjernebegreper og metode, og et overblikk over fagets historie og teoretiske utvikling, lærer du om viktige hovedtemaer som politikk, religion og økonomi
  • I andre og tredje studieår kan du velge ulike fordypningskurs i bestemte verdensregioner, og spesifikke tema som for eksempel utvikling, miljø, kunst og medisinsk antropologi
  • På et mer praktisk plan lærer du å finne og sette deg inn i relevant informasjon. Du får også trening i å formulere deg klart og presist skriftlig og muntlig, og du får kjennskap til ulike metoder for innsamling og analyse av et datamateriale. Du lærer å jobbe selvstendig og innenfor frister
  • Se oppbygging og gjennomføring for nærmere informasjon

Studiemiljø

Som student på bachelorprogrammet i sosialantropologi kan du være med på mange faglige og sosiale aktiviteter:

  • Alle får tilbud om en fadder når de begynner å studere
  • Tidlig i det første semesteret arrangeres en hyttetur for alle nye studenter
  • Du kan melde deg inn i ulike studentforeninger
  • Å samle ansatte og studenter til felles lesning, ekskursjoner og seminar er en viktig del av antropologistudiet

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. mars 2017 12:53