Hvorfor velge dette programmet?

Er du nysgjerrig på mennesker, kultur og språk? Har du lyst til å lære om hvordan vi kommuniserer og lever sammen i små og store samfunn over hele verden? Da er sosialantropologi noe for deg!

Innhold i studiet

Sosialantropologi handler om å observere og sammenligne kulturer og samfunn. Du lærer om hvordan og hvorfor menneskene fungerer sammen, enten det er snakk om en gruppe ungdommer i Paris, beboere i en landsby i Peru eller medlemmer av et politisk parti i Storbritannia. Gjennom studiet får du kunnskap som hjelper deg å forstå hvorfor andre mennesker tenker og handler som de gjør.

Studiet inneholder mange temaer, blant annet sosial ulikhet, politikk, globalisering, kjønn- og slektskapsrelasjoner, religion, etnisitet og identitet. Du velger selv fordypning og kan dra på utveksling.

Jobb og videre studier

Studiet gir godt kunnskap om hvordan mennesker kommuniserer, handler og fungerer sammen. Dette er nyttig i mange ulike jobber. Du kan for eksempel jobbe med flyktninger og integrering i kommuner og på asylmottak. Andre antropologer jobber i ideelle organisasjoner som Kirkens Nødhjelp, Leger uten grenser og Røde Kors. Barnevernet, skolen, departementene. Større bedrifter er også aktuelle arbeidsplasser.


Med en bachelorgrad i sosialantropologi kan du søke opptak til master i sosialantropologi, samt en rekke tverrfaglige masterstudier i inn- og utland. Les mer om jobb og videre studier.

Studiemiljø

Sosialantropologi er kjent for å ha et godt samhold blant studentene. I det første semesteret arrangeres en hyttetur for alle nye studenter. Mange studenter er aktive i foreningen Sosanterne og magasinet Antropress.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. feb. 2018 11:11