print logo

Sosiologi (master - to år)

Masterprogrammet i sosiologi gir deg en bred innføring i samfunnsvitenskapelige tenkemåter og utstyrer deg med grundige kunnskaper om moderne samfunn og dets virkemåte. Det toårige masterprogrammet kombinerer generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering. Gjennom undervisningsemner og masteroppgaven oppøver studenter praktisk analytisk kompetanse som er nyttig i mange typer senere yrkesroller.

Hva kan jeg jobbe med?

  • poppe Analytiker i UNICEF 23. nov. 2015 13:47

    Christian Koyama Poppe jobber som analytiker i UNICEF.

  • per-hvattum Seniorrådgiver i JD 23. nov. 2015 13:11

    Per Hvattum er seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.