print logo

Sosiologi (master - to år)

Masterprogrammet i sosiologi gir deg en bred innføring i samfunnsvitenskapelige tenkemåter og utstyrer deg med grundige kunnskaper om moderne samfunn og dets virkemåte. Det toårige masterprogrammet kombinerer generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering. Gjennom undervisningsemner og masteroppgaven oppøver studenter praktisk analytisk kompetanse som er nyttig i mange typer senere yrkesroller.

Hva kan jeg jobbe med?

  • todalshaug Fagansvarlig i HR Norge 5. okt. 2015 11:36

    Tone Rose Todalshaug er fagansvarlig i HR Norge. Tone forsøker å la den sosiologiske nysgjerrighet og ydmykhet være undertoner i alt hun gjør, både som medmenneske, kollega og fagperson.

  • blix-vilde Journalist 2. okt. 2015 10:21

    Vilde Blix Huseby er journalist i Vårt Land. Å trene blikket for å finne gode spørsmål mener Vilde er den viktigste evnen man kan øve opp under sosiologistudiene - om man ønsker å bli journalist.