Sosiologi (master - to år)

Masterprogrammet i sosiologi gir deg en bred innføring i samfunnsvitenskapelige tenkemåter og utstyrer deg med grundige kunnskaper om moderne samfunn og dets virkemåte. Det toårige masterprogrammet kombinerer generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering. Gjennom undervisningsemner og masteroppgaven oppøver studenter praktisk analytisk kompetanse som er nyttig i mange typer senere yrkesroller.

Hva kan jeg jobbe med?

  • hegeelo Likestillingsrådgiver

    Hege Elisabeth Løvbak er likestillingsrådgiver ved Universitetet i Oslo

  • ina Virksomhetsleder

    Ina Herrestad er virksomhetsleder på Aksept - senter for alle berørt av hiv.