Sosiologi (master - to år)

Masterprogrammet i sosiologi gir deg en bred innføring i samfunnsvitenskapelige tenkemåter og utstyrer deg med grundige kunnskaper om moderne samfunn og dets virkemåte. Det toårige masterprogrammet kombinerer generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering. Gjennom undervisningsemner og masteroppgaven oppøver studenter praktisk analytisk kompetanse som er nyttig i mange typer senere yrkesroller.

Hva kan jeg jobbe med?

  • ina Virksomhetsleder 8. sep. 2016 16:09

    Ina Herrestad er virksomhetsleder på Aksept - senter for alle berørt av hiv.

  • yngve-carlsson-bilde-desember-2015 Spesialrådgiver 19. aug. 2016 16:41

    Yngve Carlsson er spesialrådgiver i Kommunesektorens organisasjon KS.