print logo

Sosiologi (master - to år)

Masterprogrammet i sosiologi gir deg en bred innføring i samfunnsvitenskapelige tenkemåter og utstyrer deg med grundige kunnskaper om moderne samfunn og dets virkemåte. Det toårige masterprogrammet kombinerer generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering. Gjennom undervisningsemner og masteroppgaven oppøver studenter praktisk analytisk kompetanse som er nyttig i mange typer senere yrkesroller.

Hva kan jeg jobbe med?

  • ase-elise-mejdell-edvardsen270 Karriereveileder ved UiO 8. mai. 2014 09:55

    Åse Elise Mejdell-Edvardsen bistår studenter som skal ut og finne jobb. En viktig del er å veilede studenter til å bli bevisste på hva de kan og å se muligheter i arbeidslivet.

  • tine-andre%C3%A2-proitz_350x233 Koordinator 12. nov. 2013 14:26

    Tine Andrea Prøitz har en mastergrad i sosiologi og jobber som koordinator for Mannstelefonen, Norges eneste krise- og rådgivningstelefon for menn.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?