print logo

Sosiologi (master - to år)

Masterprogrammet i sosiologi gir deg en bred innføring i samfunnsvitenskapelige tenkemåter og utstyrer deg med grundige kunnskaper om moderne samfunn og dets virkemåte. Det toårige masterprogrammet kombinerer generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering. Gjennom undervisningsemner og masteroppgaven oppøver studenter praktisk analytisk kompetanse som er nyttig i mange typer senere yrkesroller.

Hva kan jeg jobbe med?

  • erlend_cv Strategisk leder 11. feb. 2016 15:55

    Erlend Nyhammer er strategisk leder for konsulentbyrået Comte Bureau.

  • sunniva-orstavik-200 Generalsekretær 11. feb. 2016 14:34

    Sunniva Ørstavik er generalsekretær i Norsk Folkehjelp.