Sosiologi (master - to år)

Masterprogrammet i sosiologi gir deg en bred innføring i samfunnsvitenskapelige tenkemåter og utstyrer deg med grundige kunnskaper om moderne samfunn og dets virkemåte. Det toårige masterprogrammet kombinerer generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering. Gjennom undervisningsemner og masteroppgaven oppøver studenter praktisk analytisk kompetanse som er nyttig i mange typer senere yrkesroller.

Hva kan jeg jobbe med?

  • yngve-carlsson-bilde-desember-2015 Spesialrådgiver 19. aug. 2016 16:41

    Yngve Carlsson er spesialrådgiver i Kommunesektorens organisasjon KS.

  • christine-viland Kommunikasjonsdirektør 26. apr. 2016 08:31

    Christine Viland er kommunikasjonsdirektør i Nordic Choice Hotels.