print logo

Sosiologi (master - to år)

Masterprogrammet i sosiologi gir deg en bred innføring i samfunnsvitenskapelige tenkemåter og utstyrer deg med grundige kunnskaper om moderne samfunn og dets virkemåte. Det toårige masterprogrammet kombinerer generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering. Gjennom undervisningsemner og masteroppgaven oppøver studenter praktisk analytisk kompetanse som er nyttig i mange typer senere yrkesroller.

Hva kan jeg jobbe med?

  • synne-setrang Vitenskapelig assistent ved Institutt for Samfunnsforskning 3. okt. 2014 15:03

    I sin jobb som vitenskapelig assistent ved Institutt for Samfunnsforskning jobber tidligere sosiologimasterstudent Synne Sætrang med nettbasert forskningsformidling, og assisterer i tillegg på ulike forskningsprosjekter. Gode tips og villigheten til å stikke seg frem bidro til at Synne skaffet seg relevant jobb etter studiene.

  • erlend_m_aas Yrkesveileder ved Follo Futura 4. aug. 2014 08:29

    I sin jobb som yrkesveileder ved attføringsbedriften Follo Futura jobber tidligere sosiologimasterstudent Erlend M. Aas med ulike arbeidsrettet tiltak for å få folk tilbake ut i arbeidslivet. Et godt nettverk var gull verdt da Erlend skulle finne seg en jobb etter studiene.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?