Informasjonsmøte om masterprogrammet i sosiologi

Vurderer du å søke opptak til masterprogrammet i sosiologi og vil vite mer om programmet vårt? Kom på informasjonsmøte torsdag 9. mars!

Foto: Karoline Marie Aakenes

Sosiologistudentenes programutvalg. Programutvalget jobber for sosiologistudentenes interesser og et bedre miljø på programmet.

Ta master i sosiologi og spesialiser deg i noe du brenner for!

Er du opptatt av temaer som klasse og sosial ulikhet, arbeidsliv og velferdsstat, familie og livsløp, marginalisering og kriminalitet, globalisering, migrasjon og religion? Sosiologer er opptatt av å forstå samspill og konflikt, interesse- og maktforhold innen og mellom sosiale enheter. Masterprogrammet i sosiologi gir deg mange muligheter for spesialisering, både gjennom våre spesialiseringsemner og arbeidet med masteroppgaven.

Les mer om masterprogrammet i sosiologi

På informasjonsmøtet vil du få informasjon om hvordan studiet er bygget opp, masteroppgaveskriving, det sosiale miljøet på instituttet og du vil få høre mer om livet som masterstudent. Møtet er åpent for alle som vurderer å søke masterprogrammet i sosiologi.

 

Hvem kan søke?

Masterprogrammet i sosiologi tar opp 50 studenter med en bachelorfordypning i sosiologi.

Mer om våre opptakskrav

 

Hvilken jobb kan jeg få som sosiolog?

Sosiologi er et fleksibelt fag som har bred mulighet for anvendelse, både i offentlig og privat sektor. Vi har intervjuet en rekke tidligere sosiologimasterstudenter.

Thov Midtsund Nordbø er ungdomskoordinator i Konfliktrådet og jobber med unge lovbrytere.
Eirin Mo Danielsen er prosjektmedarbeider i Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og jobber med ulike forskningsprosjekter.
Skule Wigenstad er rådgiver på avdeling for rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet.
Vilde Blix Huseby er journalist i Vårt Land.
Lars Toft er produktutvikler i karriererådgivningsvirksomheten A2B Norge og jobber for et mer inkluderende arbeidsliv for innvandrere, flyktninger og unge.

Alle karriereintervjuene finner du her!

Hvorfor ta master?

Høyere utdanning, faglig spisskompetanse og evnen til å jobbe i team er egenskaper mange arbeidsgivere etterspør, viser Arbeidsgiverundersøkelsen 2016.

Ifølge NIFUs kandidatundersøkelse for 2015 var:

  • 97 % av kandidater i sosiologi sysselsatt et halvt år etter avsluttet utdanning.
  • 72 % vurderte at de var i relevant jobb et halvt år etter avsluttet utdannelse.

Velkommen til informasjonsmøte!

Arrangør

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Publisert 8. feb. 2017 15:15 - Sist endret 20. feb. 2017 15:52