Sosiologi (master - to år)

Masterprogrammet i sosiologi gir deg en bred innføring i samfunnsvitenskapelige tenkemåter og utstyrer deg med grundige kunnskaper om moderne samfunn og dets virkemåte. Det toårige masterprogrammet kombinerer generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering. Gjennom undervisningsemner og masteroppgaven oppøver studenter praktisk analytisk kompetanse som er nyttig i mange typer senere yrkesroller.

Hva kan jeg jobbe med?

  • thov_midtsund_nordboe Ungdomskoordinator

    Thov Midtsund Nordbø er ungdomskoordinator i Konfliktrådet.

  • eirin-mo-danielsen Prosjektmedarbeider

    Eirin er prosjektmedarbeider i Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.