Studieliv og studentpolitikk på sosiologi

Her finner du informasjon og lenker til informasjon om studieliv og studiepolitikk aktuelt for bachelor- og masterprogrammet i sosiologi.

Studentsosiale tiltak

Regler for bruk av midler til studentsosiale tiltak og studietur.

For programutvalget: studentsosiale midler (søknad og refusjon)

 

Refusjon av utlegg

Hvis medlemmer av programutvalget legger ut penger til sosiale og faglige programaktiviteter som det på forhånd har blitt innvilget støtte til, skal man få refundert disse pengene. Dette gjøres ved å fylle inn refusjonsskjemaet som ligger ved søknadsskjemaet om studentsosiale tiltak. Refusjonsskjema, sammen med originalkvitteringer, leveres til studiekonsulenten.

Refusjonsskjema til programutvalgets konto

 

E-postadresser

Programutvalget - programutvalget(a)sosiologi.uio.no
Arrangementsforeningen - arrangementsforeningen(a)sosiologi.uio.no
Socius - socius(a)sosiologi.uio.no

 

Studentpolitikk

Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVSU) jobber for å ivareta studentenes faglige og studierelaterte interesser overfor fakultetsledelsen.

Studentparlamentet er UiO-studentenes øverste valgte organ. Vi jobber med å ivareta studentenes faglige og studierelaterte interesser overfor universitetsledelsen, de sentrale organene i Norsk Studentorganisasjon, Oslo kommune og Stortinget.

Publisert 16. apr. 2013 09:08 - Sist endret 6. nov. 2013 10:08