Hvorfor velge dette programmet?

Har du tenkt på hvor mye samfunnet du bor i former deg? Hva det betyr for deg, din livssituasjon og muligheter, om din mor er hjelpepleier eller kirurg, eller om din far er rørlegger eller advokat? Hva gjør migrasjon med et samfunn, og hvorfor migrerer så mange mennesker i vår tid?

Sosiologien kan defineres som studiet av mennesker i samfunn, og bachelorstudiet i sosiologi vil gi deg innsikt i denne typen spørsmål. Sosiologer prøver å manøvrere i likhet og mangfold. Vi studerer mennesker og grupper som lever sammen, og prøver å legge puslespillet som du og jeg er en del av.

Sosiologer er interessert i hvordan samfunnet former oss og hvordan vi former samfunnet. Noen sosiologer undersøker hvordan vi omdefinerer selvbildet slik at verdigheten ikke går tapt når vi blir arbeidsledige, syke eller bruker rusmidler. Andre studerer organisasjoner i endring, mangfoldige familier eller populærkultur.

Hvorfor velge dette programmet?

Sosiologi er relevant for deg som ønsker å forstå aktuelle debatter, konflikter og menneskelig samhandling. Gjennom begreper som sosialisering, identitet, etnisitet, ulikhet og makt vil du kunne beskrive kompleksiteten i ulike samfunn. Faget omhandler ulike nivåer, fra analyse av nære relasjoner i familien til undersøkelser av globale sosiale prosesser.

Du lærer ulike forskningsmetoder, som statistisk analyse, intervjuer og observasjon. Verktøyene er svært anvendbare i yrkessammenheng, og gjør deg godt rustet for kunnskapssamfunnet. Gjennom studier lærer du å produsere kunnskap, men også å samle inn og forholde deg kritisk til andres forskning. Gjennom bacheloroppgaven får du mulighet til å bruke det du har lært gjennom studiet og fordype deg i et selvvalgt tema.

Vil du jobbe i yrker som krever forståelse for hvordan vi mennesker forholder oss til hverandre? Vi lever alle innenfor strukturer preget av makt, ulikhet og kompleksitet, og vi trenger deg som vil være med på å gjøre det komplekse litt mer forståelig!

Studiemiljø

Aktive studentforeninger bidrar til et godt studiemiljø både faglig og sosialt. Filmklubb og filmfestival, ukentlige samlinger og arbeidslivsarrangementer, er noe av det studentforeningene har organisert det siste året. I løpet av den første måneden av studiet er det hyttetur for nye studenter, og studentforeningene arrangerer jevnlig faglige og sosiale arrangementer samt studietur til utlandet. Sosiologistudentene har også et eget tidsskrift kalt Socius.

Studier i utlandet

Som student på bachelorprogrammet i sosiologi kan du studere et semester i utlandet. Mange av våre studenter tar et semester i ved Universitetet i Berkeley, California, som vi har en samarbeidsavtale med. I tillegg har vi spennende avtaler i både USA, Afrika og Europa.

 Les mer om studieopphold i utlandet.

Jobb og videre studier

Bachelorprogrammet i sosiologi gir et solid fundament for videre masterprogramstudier i sosiologi og samfunnsvitenskap. Sosiologifaget låser deg ikke til ett tema, men gir deg redskaper som er anvendelig innenfor en lang rekke kunnskapsbasert virksomheter enten du er interessert i likestilling, kultur, organisasjon, kriminalitet, utdanning, migrasjon eller politikk. 

Metodefagene gir deg analytiske ferdigheter som er ettertraktet på arbeidsmarkedet. Våre tidligere studenter jobber blant annet som rådgivere i organisasjoner, saksbehandlere i offentlig forvaltning, journalister, prosjektledere, forskere, analytikere og HR-medarbeidere.

Les mer om jobb og videre studier.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 1. sep. 2017 15:49