Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april
 
 

Studiekode

185 2826

Studieplasser

30

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Spesielle opptakskrav

For å kvalifisere til opptak må du i tillegg oppfylle en av følgende:

  • en bachelorgrad med minimum 30 studiepoeng pedagogikk/spesialpedagogikk
  • en bachelorgrad og minimum 30 studiepoeng pedagogikk/spesialpedagogikk i tillegg

Eksempler på dette inkluderer følgende utdanninger: allmennlærer (3 og 4- årig), faglærer, førskolelærer, barnehagelærer, barnevernspedagog, vernepleier, audiograf eller Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene ved å laste opp dokumentasjon. Dette skal du laste opp:

  • Generell studiekompetanse (GSK), dokumenteres normalt med vitnemål fra videregående skole. Du ser om du er registrert med GSK i SøknadsWeb (se skjermbilde).
  • Vitnemål for oppnådd grad (bachelor eller tilsvarende).
  • Karakterutskrift som viser hvilke emner du har tatt.

Utdanning/grad avlagt ved UiO trenger ikke dokumenteres (NB: eksterne emner må dokumenteres).

Du trenger heller ikke laste opp dokumentasjon på praksis/arbeidserfaring da dette ikke teller med i opptaket.

Skannede dokumenter må være tydelige og lesbare. Vi anbefaler å laste opp i pdf-format (ikke .rar).

Frister

  • For søkere som har fullført all utdanning som teller med i søknadssammenheng er siste frist for opplasting av vitnemål/karakterutskrifter 15. april.
  • Søkere som fullfører utdanning i løpet av våren må laste opp bekreftelse fra sitt lærested om at de er oppmeldt på denne utdanningen innen 15. april. Endelig vitnemål må lastes opp senest 1. juli.

Rangering av søkere

Søkerne rangeres etter vektet snitt for 30 studiepoeng spesialpedagogikk/pedagogikk + 30 studiepoeng fra det faget/de emnene søkeren har best karakterer i.

Svar på søknad om opptak

Svar på opptak blir publisert i Søknadsweb i midten av juli. Du bes svare på hvorvidt du ønsker plassen eller ikke via Søknadsweb. Frist for å takke ja til en evt plass er 25. juli. Dersom du ikke svarer innen denne fristen mister du plassen.

Poenggrenser i 2017: Rett over B i snitt på opptaksgrunnlaget

Poenggrensen er den laveste poengsummen som ga tilbud i forrige opptak til studiet. Vi vet ikke hva poenggrensene blir i neste opptak.

Godkjenning av tidligere utdanning

Spørsmål om innpassing vil først bli besvart etter at du eventuelt har fått opptak på studiet.