Spesialpedagogikk (master - to år)

Med en master i spesialpedagogikk får du en yrkesrettet utdannelse og kompetanse som er sterkt etterspurt i arbeidslivet. Du fordyper deg innenfor ett av feltene audiopedagogikk, logopedi, psykososiale vansker, spesifikke lærevansker eller utviklingshemning. Logopedi tilbys også høsten 2017 som deltidsstudie.

Hva kan du jobbe med?

  • ingvild-roste150x200 Lærer stadig noe nytt 29. jan. 2014 13:29

    Ingvild Røste har hatt mange spennende jobber etter at hun fullførte logopedstudiet ved Universitet i Oslo.

  • anja1 Lærer og audiopedagog 14. jan. 2014 13:38

    Anja S. Ølstørn (29) jobber som audiopedagog på CI-temaet på Rikshospitalet.