Logopedi

Fordypning i logopedi skal gi kunnskap om og innsikt i kommunikasjons- og språkvansker som grunnlag for å arbeide selvstendig og tverrfaglig med utvikling, gjennomføring og evaluering av logopediske tiltak på alle aldersgrupper innen rammen av skoleverk og sosial- og helsevesen.

Emnet SPED4200 - Fordypning i logopedi er på 40 studiepoeng og går over to semestre.

I tillegg til Fordypning i Logopedi tar studentene det ene av de to emnene Rådgivning med kartleggingskompetanse og Rådgivning med testsertifisering. Til sammen utgjør dette et heltidsstudium. Annet hvert år er det mulig å ta Fordypning i logopedi med studieretningen Rådgivning med kartleggingskompetanse som deltidsstudium over to år.

Hvorfor velge denne retningen?

Det er stort behov for logopeder i Norge i dag både i det offentlige og private. Som logoped har du derfor mange jobbmuligheter.

Hva lærer du?

Studentene skal  få en profesjonell kompetanse knyttet til logopedisk arbeid overfor mennesker med kommunikasjons-, språk-, tale- og svelgevansker i alle aldersgrupper.

Fordypningen skal gi studentene innsikt i kommunikasjons-, språk-, tale- og svelgevansker som grunnlag for å arbeide selvstendig og tverrfaglig med utvikling, gjennomføring og evaluering av logopediske tiltak innen rammen av skoleverk og sosial- og helsevesen som stemmer overens med de europeiske normene for logopedutdanning (CPLOL 2007). Det omfatter forskningsbasert kunnskap om karakteristika ved ulike former for kommunikasjonsvansker, så som utviklingstrekk, sosiale, emosjonelle og kognitive aspekt ved vansken. I denne sammenheng omfatter kommunikasjon alle prosesser knyttet til forståelse og produksjon av talt og skrevet språk, så vel som egnede former for nonverbal kommunikasjon.

Fordypningen skal videre gi forståelse av evidensbasert kunnskap om utredning og logopedisk arbeid evaluering av tiltak på individ og systemnivå

Studieretningen logopedi består av disse fire områdene:

  • Ervervede språk- og kommunikasjonsvansker; samt svelgevansker

  • Utviklingsmessige språk- og kommunikasjonsvansker

  • Taleflytvansker: stamming og løpsk tale

  • Stemmevansker

Hvordan søke

Du søker via UiO Søknadsweb, søknadsfrist 15.april.

Du søker på

1803 UV Spesialpedagogikk med testsertifisering, Logopedi
(dersom du har studert spesialpedagogikk)

eller

2832 UV Spesialpedagogikk med kartleggingskompetanse, Logopedi
(dersom du har undervisningskompetanse).

 

Arbeidsformer

Studiet har varierte lærings- og vurderingsformer, blant annet PBL/casebasert undervisning, egentrening, praktiske seminarer og forelesninger. Du får ekstern praksis i de fire hovedområdene innen emnet i tillegg til rådgivning. Mye av undervisningen er obligatorisk.

Veien videre

Det er gode muligheter for relevant arbeid etter avlagt mastergrad.

Typiske arbeidsplasser for ferdige utdannede logopeder er i kommuner, kompetansesentre, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, helse- og sosial- og utdanningssektoren, samt som privat praksis.

Publisert 22. mars 2017 09:56 - Sist endret 7. juli 2017 11:53