Logopedi Deltid

Fordypning i logopedi deltid skal gi kunnskap om og innsikt i kommunikasjons- og språkvansker som grunnlag for å arbeide selvstendig og tverrfaglig med utvikling, gjennomføring og evaluering av logopediske tiltak i alle aldersgrupper innen rammen av skoleverk og sosial- og helsevesen.

Emnet SPED4002 - Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med testsertifisering Deltid er på 40 studiepoeng og går over fire semestre og tas sammen med  studieretningen Rådgivning med kartleggingskompetanse.

Hvorfor velge denne retningen?

Det er stort behov for logopeder i Norge i dag både i det offentlige og private. Som logoped har du derfor mange jobbmuligheter.

Hva lærer du?

Studentene skal  få en profesjonell kompetanse knyttet til logopedisk arbeid overfor mennesker med kommunikasjons-, språk-, tale- og svelgevansker i alle aldersgrupper.

Fordypningen skal gi studentene innsikt i kommunikasjons-, språk-, tale- og svelgevansker som grunnlag for å arbeide selvstendig og tverrfaglig med utvikling, gjennomføring og evaluering av logopediske tiltak innen rammen av skoleverk og sosial- og helsevesen som stemmer overens med de europeiske normene for logopedutdanning (CPLOL 2007). Det omfatter forskningsbasert kunnskap om karakteristika ved ulike former for kommunikasjonsvansker, så som utviklingstrekk, sosiale, emosjonelle og kognitive aspekt ved vansken. I denne sammenheng omfatter kommunikasjon alle prosesser knyttet til forståelse og produksjon av talt og skrevet språk, så vel som egnede former for nonverbal kommunikasjon.

Fordypningen skal videre gi forståelse av evidensbasert kunnskap om utredning og logopedisk arbeid evaluering av tiltak på individ og systemnivå

Studieretningen logopedi består av disse fire områdene:

  • Ervervede språk- og kommunikasjonsvansker; samt svelgevansker
  • Utviklingsmessige språk- og kommunikasjonsvansker
  • Taleflytvansker: stamming og løpsk tale
  • Stemmevansker

Hvordan søke

Du søker via UiO Søknadsweb, søknadsfrist 15.april.

Du søker på

2833 UV Spesialpedagogikk med kartleggingskompetanse- Logopedi, deltid

Husk at alle søkere må ha undervisningskompetanse (lærer, faglærere, førskolelærer eller PPU-utdanning).

Arbeidsformer

Deltidsstudiet er organisert med ukesamlinger (3 i semesteret i de 4 første semestrene), i tillegg kommer til sammen 10 uker praksis. Studiet har varierte lærings- og vurderingsformer, blant annet PBL/casebasert undervisning, egentrening, praktiske seminarer og forelesninger. Noen forelesninger vil gå sammen med Logopedi heltid. Du får ekstern praksis knyttet til valgt studieretning og rådgivning. Oppmøte på ukesamlingene vil være obligatorisk.

Veien videre

Det er gode muligheter for relevant arbeid etter avlagt mastergrad.

Typiske arbeidsplasser for ferdige logopeder er i kommuner, kompetansesentre, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, helse- og sosial- og utdanningssektoren, samt som privatpraksis.

Publisert 22. mars 2017 09:56 - Sist endret 7. juli 2017 11:56