Spesifikke Lærevansker

Fordypning i spesifikke lærevansker tar sikte på å kvalifisere studentene til spesialpedagogisk arbeid, inkludert rådgivning og veiledning, for personer med spesifikke lærevansker (lese- og skrivevansker og matematikkvansker) i barnehage, skole, PP-tjeneste og andre utdanningsenheter.

Emnet SPED4400 - Fordypning i spesifikke lærevansker er på 40 studiepoeng og går over to semestre og er en del av masterprogrammet i spesialpedagogikk.

Fordypning i Spesifikke lærevansker er et heltidsstudium som fordeles i to studieretninger; Rådgivning med kartleggingskompetanse og Rådgivning med testsertifisering.

Hvorfor velge denne retningen?

Spesifikke lærevansker er fordypningen for de som ønsker å jobbe med barn og unge med lese- og skrivevansker eller matematikkvansker. Denne studieretningen velger du hvis du har lyst til å jobbe med å skape gode premisser og muligheter for læring for mennesker i denne gruppa.

Hva lærer du?

Innholdet konsentreres omkring :

  • Lese- og skrivevansker
  • Matematikkvansker
  • Språkvansker 
  • Psykososiale vansker.

med hovedvekt på Lese- og skrivevansker (dysleksi) og Matematikkvansker.

Studiet gir forskningsbaserte kunnskaper om årsaksforhold, ulike risiko- og beskyttende faktorer som har betydning for forståelse av spesifikke lærevansker samt sekundærvansker i et teoretisk og didaktisk perspektiv. Du får ferdigheter i kartlegging av spesifikke lærevansker, samt utredning og iverksetting av forebyggende og behandlende tiltak i et individ- og systemperspektiv, samt evaluering av disse.

Du får en selvstendig yrkesutøvelse gjennom teori- og forskningsbasert spesialpedagogisk arbeid rettet mot barn, unge og voksne med spesifikke lærevansker, samt indirekte arbeid i form av råd og veiledning rettet mot foreldre og lærere og andre i utdanningssystemet

Hvordan søke

Du søker via UiO Søknadsweb, søknadsfrist 15.april.

Du søker på

2842 UV Spesialpedagogikk med testsertifisering, Spesifikke lærevansker
(dersom du har studert spesialpedagogikk)

eller

2843 UV Spesialpedagogikk med karleggingskompetanse, Spesifikke lærevansker
(dersom du har undervisningskompetanse).

Arbeidsformer

Studiet har varierte lærings- og vurderingsformer, blant annet PBL/casebasert undervisning, egentrening, praktiske seminarer og forelesninger. Du får ekstern praksis knyttet til valgt studieretning og rådgivning. Mye av undervisningen er obligatorisk.

Veien videre

Det er gode muligheter for relevant arbeid etter avlagt mastergrad.

Typiske arbeidsplasser er i utdanningssektoren, kommuner, kompetansesentre, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, sakyndighetsarbeid og i helse- og sosialsektoren.

Publisert 22. mars 2017 09:56 - Sist endret 7. juli 2017 11:52