Utviklingshemning

Fordypning utviklingshemning skal gi studentene innsikt i utviklingshemning i et livsløpsperspektiv, og bidra til å utvikle ferdigheter i spesialpedagogisk arbeid, inkludert rådgivning og veiledning, for personer med utviklingshemning på individ- og systemnivå.

Emnet SPED4600 - Fordypning i utviklingshemning på 40 studiepoeng går over to semestre og er en del av masterprogrammet i spesialpedagogikk.

Fordypning i  Utviklingshemning er et heltidsstudium som fordeles på to studieretninger; Rådgivning med kartleggingskompetanse og Rådgivning med testsertifisering.

Hvorfor velge denne retningen?

Mennesker med utviklingshemning er en av de mest høyfrekvente grupper innenfor spesialpedagogikk, og er derfor en av de gruppene du svært sannsynlig vil møte i et fremtidig yrkesliv.

I lys av dagens samfunnsutvikling som synes å være mer preget av målstyring og resultatorientering fremfor inkludering, er muligens mennesker med utviklingshemning en av de gruppene som i særlig grad utfordrer faget spesialpedagogikk og vår yrkesutøvelse.

På den bakgrunn vil det i fremtiden være behov for dyktige spesialpedagoger som ser hvilke kunnskaper, ferdigheter og profesjonell kompetanse som er nødvendig for å skape gode premisser for at mennesker med utviklingshemming skal få delta på lik linje med andre.

Denne studieretningen velger du derfor hvis du har lyst til å lære hvordan du kan legge til rette for best mulig deltakelse for mennesker med utviklingshemning.

Hva lærer du?

Fordypningen skal gi innsikt i utviklingshemning i et livsløpsperspektiv. Det omfatter forskningsbasert kunnskap knyttet til spesialpedagogisk arbeid på individ og systemnivå fra tidlig utviklingstrinn til voksen alder. Innholdet konsentreres omkring fire områder:

  • utviklingshemning I et overordnet perspektiv
  • språk og kommunikasjon
  • utvalgte diagnosegrupper, lidelser og utviklingstrekk i et livsløpsperspektiv
  • opplæring og habilitering i et livsløpsperspektiv

Hvordan søke

Du søker via UiO Søknadsweb, søknadsfrist 15.april.

Du søker på

2803 UV Spesialpedagogikk med testsertifisering, Utviklingshemning
(dersom du har studert spesialpedagogikk)

eller

2835 UV Spesialpedagogikk med kartleggingskompetanse, Utviklingshemning
(dersom du har undervisningskompetanse).

Arbeidsformer

Studiet har varierte lærings- og vurderingsformer, blat annet PBL/casebasert undervisning, egentrening, praktiske seminarer og forelesninger. Du får ekstern praksis knyttet til valgt studieretning og rådgivning.

Veien videre

Det er gode muligheter for relevant arbeid etter avlagt mastergrad.

Typiske arbeidsplasser er i helse- og sosial- og utdanningssektoren, kommuner, kompetansesentre, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste boliger/institusjoner, arbeids- og fritidssektoren og ved pedagogiske og andre kompetansesentra.

Publisert 22. mars 2017 09:57 - Sist endret 7. juli 2017 11:52