Lærer og audiopedagog

Anja S. Ølstørn (29) jobber som audiopedagog på CI-temaet på Rikshospitalet.

– Dette er en drømmejobb. Jeg lærer noe nytt hver eneste dag, og det er utrolig spennende å jobbe tett i team med alle de dyktige menneskene her på øre-, nese- og halsavdelingen. Det jeg lærte på audiopedagogikkstudiet kan virkelig brukes til noe, og er for øvrig det beste studieåret jeg har hatt, sier Anja. Det er mange hørselshemmede i Norge, og behovet for audiopedagoger er stort.

Lærer og spesialpedagog

Anja startet med å ta mellomfag i spesialpedagogikk (nå en del av bachelorstudiet). Etter dette tok hun lærerutdanning. Hun synes det var veldig gøy å studere, og ville gjøre mer av det før hun begynte å jobbe. Valget falt på audiopedagogikk. (Tidligere kunne man ta audiopedagogikk som et eget studium. I dag er audiopedagogikk én av fordypningene på masterstudiet i spesialpedagogikk).

Etter at hun var ferdig med studiet i audiopedagogikk, fikk hun jobb som lærer på Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede barn. Her var hun i ett og et halvt år. Så jobbet hun som lærer i en vanlig skole i et halvt år. – Jeg har veldig stor nytte av min lærerbakgrunn og erfaringen med barn i min nåværende jobb, sier Anja.

En variert jobb

Nå har Anja et treårs vikariat på øre-, nese- og halsavdelingen på Rikshospitalet. Anja er en del av CI-teamet (CI står for cochleaimplantat) ved avdelingen. Her jobber hun tett i team med leger, audiofysikere, audiografer og andre audiopedagoger. Anja er med på utredningen før en eventuell CI-operasjon, samtaler og informasjon i forbindelse med operasjon og oppfølging ved lydpåsetting. Anja jobber mest med barn, og oppfølgingen består blant annet i å veilede foreldre, barnehage og skole for at de best mulig skal kunne tilrettelegge for barnet. – Hver onsdag har vi noe vi kaller pedagogdag, sier Anja. Her kan alle de som har noe med barnet i pedagogisk sammenheng å gjøre (som barnehage og skole), komme å få informasjon og veiledning. Dette arrangerer vi i forbindelse med at lyden på CI-apparatet skrus på.

Utenom oppgavene i CI-teamet, jobber Anja også poliklinisk. Der veileder hun mennesker om bruk av høreapparat og om konsekvenser av hørselstap. Her samarbeider hun tett med audiografer, som har ansvar for det tekniske når det gjelder høreapparat.

Avdelingen der Anja jobber, har nåværende audiopedagogstudenter i praksis hos seg. I tillegg har de en hospiteringsordning for personer som jobber i Statped-systemet (Statlig spesialpedagogisk støttesystem), slik at disse kan lære mer om CI.

Den beste studietiden jeg har hatt!

Anja forteller engasjert om sitt år som student på audiopedagogikk. – Her møtte jeg mange gode forelesere, og jeg opplevde at praksisen ble tilrettelagt på en veldig fin måte. Selv hadde jeg en praksisperiode i PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) i hjemkommunen min nordpå. Det du lærer på studiet kan virkelig brukes til noe!

Anja har planer om å fullføre masterstudiet i spesialpedagogikk når vikariatet på Rikshospitalet er over. – Jeg må nok ta en mastergrad for å få fast jobb her, sier Anja, og dessuten ser jeg mange mulige og spennende temaer for masteroppgaven i min nåværende jobb!

Publisert 14. jan. 2014 13:38 - Sist endret 29. jan. 2014 14:08