Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Spesialpedagogisk rådgivning (studieretning)

Denne studieretningen er for deg som allerede har studert spesialpedagogikk og som er interessert i å jobbe med rådgivning og innovasjon.

Studieretningen hører til programmet

Spesialpedagogikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?