Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Spesialpedagogisk utviklingsarbeid (studieretning)

Denne studieretningen er for deg som er utdannet lærer, førskolelærer eller har studert praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og som er interessert i å lære om innovasjon og utvikling av spesialpedagogisk arbeid.

Studieretningen hører til programmet

Spesialpedagogikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?