Beskjeder

Publisert 17. jan. 2018 15:41

Hvis du vurderer utveksling, har vi nå flere arrangementer som er interessante for deg!

  • Mandag 29. januar: Inspirasjons- og informasjonsmøte om utveksling
  • Tirsdag 30. januar: Utvekslingsstand I Eilert Sundts hus

Se oversikt over alle våre utvekslingsarrangementer

Søknadsfrist for å dra på utveksling høsten 2018: 15. februar

Les mer om utveksling

Har du spørsmål kan du kontakte SV-info

Publisert 17. jan. 2018 11:18

Osloforskning-stipend: søknadsfrist torsdag 15. februar.

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo. Skriver du, eller skal du skrive, masteroppgave om et Oslorelatert tema? Søk stipend fra Osloforskning.

Publisert 9. jan. 2018 14:41

Bjørn Erik Rasch søker etter 1-2 masterstudenter som kan jobbe på timebasis på prosjektet «The Evolution of Parliamentarism and Its Political Consequences» i vårsemesteret 2018 (til og med mai måned). Antall timer per uke vil variere, men et snitt på 5-10 timer per uke kan være et utgangspunkt. Arbeidet gjelder datainnsamling og omkoding av variable i eksisterende databaser (særlig knyttet til ParlGrov).

Arbeidet vil for en stor del skje i kontakt med forskere i utlandet. Det forutsettes gode statistikkunnskaper (ved at du har tatt STV-4020B eller tilsvarende). Mer informasjon om prosjektet finnes her.

Søknad sendes Bjørn Erik Rasch. Skriv gjerne litt  om din bakgrunn og oppgi karakterer på metode/statistikk-emner du har tatt (på masternivå). Data det arbeides med...

Publisert 9. jan. 2018 12:15

Viktig informasjonsmøte 17. januar

Vårsemesteret starter med et møte onsdag 17. januar klokken 11.30. Mer informasjon i timeplanen til STV4902.

Informasjon om innlevering av masteroppgaven

På dette møtet vil undervisningsleder informere om innlevering og retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaven, og gi dere informasjon om muntlig eksamen. Hun vil også forsøke å roe nervene til de som måtte være litt nervøse. Vi vet at det er et krevende semester og at mange har skrevet mye og at mange har skrevet lite. Felles for dere er at dere kommer i mål! Benytt anledningen til å spørre om alt dere måtte lure på.

Karrieresenteret - Kompetansebevissthet og jobbsøkerferdigheter

Del to av møtet er den lengste delen. Lederen for Karrieresenteret, Gisle Hellsten, er selv statsviter og holder et skreddersydd kurs om kompetansebevissthet og et om jobbsøkerferdigh...

Publisert 2. jan. 2018 10:11

Norwegian Latin America Research Network (NorLARNet) inviterer studenter til å diskutere oppgaven med forskere på feltet. Les mer og meld deg på.

Publisert 16. nov. 2017 13:06

A Ph.D. at the EUI

Approximately 150 scholarships available for September 2018

Four-year fully-funded Ph.D. programmes in:

■ Economics

■ History and Civilization

■ Law

■ Political and Social Sciences

Our call for Ph.D. applications is open from 2 November 2017 to 31 January 2018.

Apply online at: www.eui.eu/phd

Contact: applyres@eui.eu

Take a look at the career interview with former student in Peace and Conflict Studies at the Department of Political Science UiO, Melanie Sauter. She is currently a PhD researcher at the European University Institute.

Publisert 24. okt. 2017 09:00

Studiebarometeret spør andre- og femteårsstudenter over hele landet om de er fornøyd med studieprogrammet sitt.

Undersøkelsen sendes ut via e-post og SMS. Du må bruke koden du har fått tilsendt for å logge inn i spørreskjemaet.

Bidra til å heve kvaliteten på ditt studieprogram og svar på undersøkelsen!

Undersøkelsen sammenligner alle studieprogram i Norge, og gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Resultatene for hvert studieprogram offentliggjøres på www.studiebarometeret.no.

Publisert 29. sep. 2017 08:29

C-REX inviterer til et masterseminar mandag 23. oktober, kl. 09.15-16.00, rom 830, Eilert Sundts hus.

Her blir det muligheter til å få tilbakemelding på ting dere har skrevet, ideer til mulige masterprosjekter og tips om litteratur og perspektiver. Dessuten blir dere kjent med andre studenter som arbeider med tilsvarende tematikk. Seminaret ledes av Tore Bjørgo, Anders Ravik Jupskås og Inger Skjelsbæk.

Meld dere på her (innen 10. oktober) dersom dere har tenkt til å delta.

Publisert 8. sep. 2017 13:14

ARENA-stipendet: søknadsfrist onsdag 20. september.

ARENA knytter til seg 1-3 studenter fra oktober og ut det akademiske året. ARENAs ordning med masterstipend gir studenter som skriver masteroppgave innenfor vårt forskningsfelt arbeidsplass og veiledning ved senteret. Søkere forventes å levere inn masteroppgaven i løpet av vårsemesteret. Masterstudenter innenfor samfunnsvitenskapelige, juridiske og humanistiske fag kan søke.

 

Mer informasjon: www.arena.uio.no/stipend

Publisert 7. sep. 2017 10:40

Tenkt å dra på feltarbeid i forbindelse med skriving av masteroppgaven eller bare nysgjerrig på hva det innebærer? Seniorforsker Morten Bøås gir deg innblikk i sin erfaring fra en rekke afrikanske land.

Tid og sted: 16. okt. kl. 12:15 - 14:00, Eilert Sundts hus, rom 847

 

Les mer om arrangementet.

Publisert 6. sep. 2017 13:31

For deg som skriver masteroppgave som berører spørsmål innenfor ytringsfrihet, menneskerettigheter og demokratiutvikling.

http://www.uio.no/studier/program/statsvitenskap-master/stipend-feltarbeid/frittordstipend.html

Søknadsfrist: 15. september.

Publisert 30. aug. 2017 15:00

Masterkunnskap til folket!


Når: Mandag 4. september kl. 09-15

Hvor: Hos Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo

 
Er du interessert i å dele funnene og innsiktene fra masteroppgaven din med offentligheten? Vi inviterer til skriveverksted for masterstudenter som skriver oppgaver innen menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling. Vi tror oppgavene har verdi for det offentlige ordskiftet, og at kunnskapen fortjener å bli formidlet til et bredere publikum.


Vi inviterer deltakerne til å utarbeide kronikker, artikler eller andre tekster som kan formidle funn og innsikter fra masterprosjektene. Gjennom skriveverkstedet utarbeider dere en egen tekst, får innspill til forbedring og videreutvikling og får tips og innspill til hvor dere kan få kronikkene publisert.

 
Påmelding

Personer som ønsker å delta kan sende en epost til Joakim...

Publisert 24. aug. 2017 15:22

Er du UiO-student, engasjert og glad i å formidle? Da er dette jobben for deg!

Arbeidsoppgavene er å:

  • representere UiO på skolebesøk og utdanningsmesser rundt om i Norge
  • fortelle om studier ved UiO og livet som student gjennom foredrag, samtaler og sosiale medier
  • rekruttere gode studenter til UiO og motivere unge til å ta høyere utdanning

Søknadsfrist: 4. september.

Se fullstendig utlysning.

Publisert 9. aug. 2017 09:17

Vil du skrive masteroppgave om sikkerhetspolitikk og har en spennende prosjektidé? Søk på IFS mastergradsstipend!

Frister: 15. mars og 15. september.​​​​​

 

Publisert 8. mai 2017 14:16

ARENA-stipend med søknadsfrist 20. september

Masteroppgave om europeisk integrasjon.

Mer informasjon: http://www.sv.uio.no/arena/studier/studentstipend/index.html

Publisert 24. apr. 2017 15:37

Institutt for statsvitenskap inviterer til informasjonsmøte der du får informasjon om valg av tema, problemstilling og søknad om veileder for masteroppgaven.

Tid: onsdag 24. mai, klokken 12.15
Sted: rom 847, Eilert Sundts hus

Institutt for statsvitenskap oppnevner kun veiledere en gang i året, så selv om du tenker deg på utveksling til høsten må du søke nå.

Mer informasjon her: http://www.sv.uio.no/studier/master/isv/veiledningssoknad/index.html

Publisert 31. mars 2017 08:06

Fra 18. april er det ikke tillatt å ha på seg armbåndsur under eksamen ved UiO. Grunnen til det er at det nå har kommet så mange smartklokker på markedet, og det er ikke mulig å skille disse fra tradisjonelle klokker. Klokkene må heretter legges i sekker, jakkelommer e.l. sammen med mobiltelefoner, mp3-spillere og annet elektronisk utstyr.

Tilgjengelige armbåndsur under eksamen vil heretter kunne bli betraktet som forsøk på fusk på lik linje med andre ulovlige hjelpemidler. Det vil være godt synlige klokker i alle eksamenslokalene.

Publisert 27. jan. 2017 12:27

Ta i bruk mobilappen Studentbevis/Student ID for å vise at du er student. Du får ikke lenger automatisk tilsendt semesterkvittering på papir – du trenger bare appen og studentkortet.

Publisert 20. jan. 2017 16:00

Som masterstudent kan du søke på flere forskjellige stipend.

Stipendoversikt

Søknadsfristen nærmer seg for noen av stipendene, blant annet stipendene fra Fritt Ord og Aker Scholarship. Aker Scholarship er et stipend for deg som ønsker å ta en mastergrad eller PhD ved et av verdens ledende universiteter.

 

 

Publisert 29. nov. 2016 13:45

Våren 2017 tilbyr Institutt for statsvitenskap for første gang praksis i masterprogrammet gjennom emnet «STV4141 – Praksis», der syv spennende vertsinstitusjoner gleder seg til å ta imot dere.

Emnet gir 10 studiepoeng og gis i andre bolk våren 2017.

Skill deg ut i søknadsbunken og delta på skreddersydd søknadskurs onsdag 7. desember (påmelding).

Mer informasjon om STV4141 - Praksis.

 

Publisert 31. okt. 2016 08:40

Tenkt å dra på feltarbeid eller bare nysgjerrig på hva det innebærer?

Instituttet ønsker å sikre at de som reiser ut er tilstrekkelig forberedt på å samle inn data under krevende forhold. Vi håper derfor at dere har anledning til å komme på dette møtet, hvor seniorforsker Francesca R. Jensenius ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) tar opp praktiske og faglige spørsmål knyttet til feltopphold i andre land.

Jensenius har gjort feltarbeid i India i en årrekke og også noe i Colombia. I løpet av turene har hun samlet arkivmateriale, kvantitative data, og gjennomført mange intervjuer både blant politiske eliter og velgere.

Tirsdag 15. november, klokken 15.15 i rom 847.

Publisert 7. sep. 2016 11:36

Masteroppgave om europeisk integrasjon?

 

ARENA Senter for europaforskning ved UiO utlyser 2-3 stipender for masterstudenter Masterstudenter innenfor samfunnsvitenskapelige, juridiske og humanistiske fag som skal levere oppgaven i løpet av vårsemesteret 2017 kan søke.

 

Hv...

Publisert 5. sep. 2016 15:20

Minner om Fritt Ord-stipendet:

http://www.uio.no/studier/program/statsvitenskap-master/stipend-feltarbeid/frittordstipend.html

Institusjonen Fritt Ord gir stipender til studenter ved journalist- og medieutdanningene på høyskoler og ved medie-, menneskerettighets- og samfunnsfag på universiteter. Stipendene er øremerket studenter som aktualiserer spørsmål innenfor ytringsfrihet, menneskerettigheter og demokratiutvikling.

Frist: 15. september