ARENA-stipendet

ARENA-stipendet: søknadsfrist onsdag 20. september.

ARENA knytter til seg 1-3 studenter fra oktober og ut det akademiske året. ARENAs ordning med masterstipend gir studenter som skriver masteroppgave innenfor vårt forskningsfelt arbeidsplass og veiledning ved senteret. Søkere forventes å levere inn masteroppgaven i løpet av vårsemesteret. Masterstudenter innenfor samfunnsvitenskapelige, juridiske og humanistiske fag kan søke.

 

Mer informasjon: www.arena.uio.no/stipend

Publisert 8. sep. 2017 13:14 - Sist endret 8. sep. 2017 13:14