Undervisningsplan høsten 2017

Semesteret er inndelt i tre bolker som hver går over seks uker. Unntaket er STV4020A. Undervisningen går i fem uker med eksamen i påfølgende uke. Du velger ett emne per bolk.

Denne undervisningsplanen ble vedtatt av programrådet for statsvitenskap 15. februar 2017.

Studenter på masterprogrammet i statsvitenskap kan også ta PECOS-emnene PECOS4010 - Conflict and state building (høst) og PECOS4110 - International Negotiations/Conflict Resolution (vår) som valgfrie emner.

 

1. bolk (uke 34-39)

2. bolk (uke 40-45)

3. bolk (uke 46-51)

PT
 

 

OPA
 
 
 
IP

STV4200 - Designseminar i internasjonal politikk 

 
 
 
 
KP
 
 
Metode

STV4020A - Forskningsmetode og statistikk 

Dette emnet går over bolk 1 og 2

STV4020A - Forskningsmetode og statistikk 

Dette emnet går over bolk 1 og 2

 
 
 
Publisert 16. feb. 2016 08:18 - Sist endret 25. okt. 2017 10:21