Praktikant ved Den norske ambassaden i Canada

Andrea Larsen Torjussen jobbet et semester som praktikant ved Den norske ambassaden i Ottawa.

Foto: Privat

Andrea Larsen Torjussen understreker at en helhet av både faglige gode resultater og engasjement er viktig i arbeidslivet.

Hvordan fikk du stillingen som praktikant ved Den norske ambassaden i Ottawa?

I løpet av mitt siste år som bachelorstudent ved Universitetet i Oslo begynte jeg, som veldig mange andre, å tenke på hva jeg skulle gjøre videre. Jeg følte meg ikke helt klar for å ta fatt på masteren, og begynte derfor å utforske andre alternativer. Som statsvitenskapsstudent er muligheten til å bli praktikant ved en utenriksstasjon svært attraktiv. Disse plassene utlyses to ganger om året, og har en varighet på 6 måneder. Et hovedkrav er at man er student eller er ferdig med en bachelor og planlegger en master. Jeg falt i den siste kategorien. En praktikantplass gjennom Utenriksdepartementet ble for meg den optimale muligheten til å ta meg et ”friår” fra studiene, og til å få verdifull arbeidserfaring innenfor mitt fagfelt.

Jeg søkte ved flere utenriksstasjoner, deriblant USA, Canada og FN- delegasjonen i både New York og Genève. Av alle søknadene fikk jeg ett svar og ett intervju, dette var hos den Norske Ambassaden i Canada. Intervjuet bestod av en praktisk oppgave, der jeg skulle skrive en tenkt rapport der overskriften lød: ”Rapport til det norske utenriksdepartement om kanadiske reaksjoner på Russlands overtakelse av Krim-halvøya”. En drømmeoppgave for en ”soon to be” statsviter, men også ganske utfordrende. Etter denne var sendt ble det holdt et telefonintervju, der jeg satt i Oslo og tre representanter fra ambassaden satt i Canada. Jeg ble spurte om alt fra valg av utdanning til hva jeg visste om kanadisk politikk og kultur. Det var svært nervepirrende, og da jeg var ferdig var jeg svært usikker på hvordan det egentlig var gått. Et par dager senere kom telefonen fra Ottawa, og jeg hadde blitt valgt som praktikant. Det var en helt fantastisk følelse! I tillegg var det jo dette jeg hadde satset på, og da tilbudet kom var det ingen vanskelig avgjørelse å si ja.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk praktikantstillingen?

Først av alt tror jeg at jeg hadde en relevant utdanning fra Universitetet i Oslo, som passer godt med profilen som ambassaden leter etter. I tillegg så vet jeg at gode akademiske resultater spiller en rolle, samtidig som ambassadene ser etter en helhet av både faglige gode resultater og engasjement.

Gjennom utdannelsen min på UiO har jeg vært aktiv i studentorganisasjonen AIESEC, hvor jeg drev med rekruttering av utenlandske studenter til praktikantstillinger innenfor IT i Norge. Erfaringen min herfra tror jeg absolutt var en relevant faktor i utvelgelsesprosessen. Jeg liker å ha mye å gjøre, og kombinasjonene av fulltidsstudier, verv og deltidsjobb tror jeg har vært viktig for at jeg ble valgt.

I tillegg så har jeg tidligere vært på utveksling gjennom UiO til American University i Washington DC. Dette er et strålende program som kombinerer studier innenfor politikk med praktikantopphold i diverse organisasjoner. Gjennom mitt opphold i USA arbeidet jeg for menneskerettighetsorganisasjonen: ”The Committee for Human Rights in North Korea”. Dette er en unik erfaring, som jeg har hatt stor nytte av senere. Det at jeg både hadde tidligere utenlandserfaring, samt arbeidet som praktikant før, tror jeg var utslagsgivende for at jeg ble valgt som praktikant ved den Norske Ambassaden i Ottawa.

Hva var dine hovedarbeidsoppgaver?

Allerede før jeg reiste fra Norge visste jeg at en av mine hovedoppgaver som praktikant ville være å bistå i organiseringen av den årlige Transatlantic Science Week 2014. TSW er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Canada og USA med mål om å utvide samarbeidet mellom de tre landene innenfor forskning, innovasjon og høyere utdannelse. Det er Kunnskapsdepartementet hjemme i Norge som har hovedansvaret for konferansen, og i høst ble den avholdt i Toronto. Ambassaden i Canada hadde derfor et spesielt ansvar for organiseringen av denne konferansen, sammen med Ambassaden i Washington DC. Da jeg ankom Canada var prosjektet i full gang, og jeg ble kastet rett ut i det. Fra første stund ble jeg inkludert, vist tillitt til og jeg utfordret meg selv innenfor en lang rekke oppgaver. Fra å lage gjestelister i excel, til planleggingen av politisk besøk og program, det var virkelig ikke en dag som var lik. Da tiden kom for gjennomførelsen av konferansen fikk jeg lov til å være med til Toronto å hjelpe til. Jeg hadde ansvaret for en mottakelse ved deltakerens ankomst, dette inkluderte å vite hvem som kom, sørge for at de følte seg velkommen og at alt gikk etter programmet. Jeg var supernervøs, men alt gikk heldigvis etter planen! Læringskurven var bratt, men jeg har virkelig fått innblikk i hvordan man gjennomfører et prosjekt, noe jeg tar med meg som en verdifull erfaring videre.

I tillegg til dette prosjektet, hadde jeg hovedansvaret for profilering av ambassaden på Facebook. Jeg fikk også muligheten til å skrive politiske rapporter som ble sendt til Utenriksdepartementet i Norge, samt lært meg hvordan ambassaden arbeider med konsulære saker. I perioder var det svært høyt tempo, og det ble lange dager. Samtidig var arbeidsmiljøet på ambassaden helt fantastisk! Trengte man hjelp, var den aldri langt unna.

Beskriv en typisk uke som praktikant

Det beste med å være praktikant er at ingen arbeidsuke er lik! Man blir introdusert til så mange forskjellige oppgaver, og får på den måten en smakebit av alt. En normal arbeidsuke er fra 09.00 til 16.00 hver dag, men noen ganger er det selvfølgelig nødvendig å arbeide mer enn dette. En uke kunne jeg komme på jobb på mandag morgen, åpne mailen, og ha nok arbeid for flere dager. Andre uker var det mer stille, og det var opp til meg selv å ta initiativ til diverse oppgaver. Det var for eksempel en uke der jeg var i full sving med TSW, var på en konferanse om bekjempelsen av menneskehandel, møtte den nye forsvarsattasjeen fra Norge til Canada, og skrev diverse små nettartikler og Facebook-innlegg. Dette er et godt eksempel på hvor mye forskjellig man kan være innom på en uke. Det er hektisk, men utrolig spennende!

Hvordan brukte du utdanningen din fra SV?

Jeg tror først og fremst utdannelsen min innenfor statsvitenskap ved SV har gjort meg i stand til å forstå og sette meg inn i politiske problemstillinger. Det er ikke alle politikkområder man er ekspert på, snarere tvert imot, men statsvitenskapen har gitt meg evnen til å analysere og sortere store mengder med informasjon. Dette var svært nyttig da jeg skrev rapporter om forskjellige temaer som klimapolitikk, oljefondet og nordområdene. På slutten av oppholdet skulle jeg som praktikant avlevere en større rapport om et aktuelt tema som kunne være av interesse for departementene hjemme i Norge. Jeg skrev en rapport om menneskerettighetssystemet i provinsen Ontario, og hvordan dette har vært forut for sin tid i møte med et stadig mer multikulturelt samfunn. I denne skriveprosessen var jeg utrolig glad for mine erfaringer fra SV, spesielt bachelorskrivingen. Dette gjorde at da jeg møtte utfordringer med rapporten var jeg bedre rustet til å løse dem.

I tillegg får man gjennom fag som offentlig politikk og administrasjon og internasjonal politikk viktig kunnskap om departementsstruktur, offentlig forvaltning og diplomatiet. Dette tror jeg er svært viktig for å forstå hvordan en ambassade er en del av en helhet, og hvordan norsk politikk legger føringer på deres handlingsrom. Samtidig ble min interesse for utenriks- og internasjonal politikk for alvor formet på SV, og det var en fantastisk opplevelse å få se hvordan ting fungerer i den virkelige verden. Jeg ble overrasket over hvor relevant mye av teorien man lærer på bachelornivå i statsvitenskap faktisk er for ansatte ved en ambassade. Mye av det man for eksempel lærer i internasjonal politikk er svært relevant når en ambassade tar stilling til politikken som føres i landet de oppholder seg i og gir anbefalinger om hvordan Norge burde forholde seg til dette.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Jeg er jo enda ganske ny på arbeidsmarkedet selv, men hvis jeg skal gi noen råd om det å kapre en praktikantstilling så må det bli disse:

  1. Vær aktiv i studietiden. Jeg tror det er kjempeviktig å engasjere seg utenom universitetet, uansett om dette er i veldedige organisasjoner eller studentpuben. Ved å engasjere seg viser man at man kan håndtere forskjellige aktiviteter samtidig, og at man dermed har evnen til å disponere tiden sin. I tillegg får man viktige ferdigheter innen for eksempel organisering, kommunikasjon og prosjektutførelse, som man ikke får ved å kun studere.
  2. Våg å søke! Du får ingen jobb hvis ikke du søker. Dette rådet innebærer selvfølgelig at man må være klar for å få noen avslag, men plutselig dukker det opp en mulighet og da er man glad for at man skrev den søknaden.
  3. Dra på utveksling. Jeg tror mitt utvekslingsopphold var en stor del av hvorfor jeg ble valgt som praktikant. Har du internasjonal erfaring, og kanskje til og med fra det landet du ønsker å være praktikant i, så er du allerede en god kandidat.
  4. Til slutt: en deltidsjobb ved siden av studiene tror jeg er positivt uansett om den ikke er direkte studierelevant. Jeg tror all arbeidserfaring hjelper, og en arbeidsgiver legger merke til dem som er vant til å jobbe.

Når det gjelder resultater fra studiene, så tror jeg selvfølgelig at dette er viktig, men det er ikke alt. Jeg tror praktisk erfaring og personlige evner til å danne relasjoner og til å bidra positivt til et arbeidsmiljø er minst like verdifullt!

 

Publisert 19. mars 2015 12:30 - Sist endret 19. mars 2015 12:30