Programråd

Medlemmer av programrådet for bachelor- og masterprogrammet i statsvitenskap for perioden 2016 - 2019:

 

Programrådets leder:

Tora Skodvin

 

Vitenskapelig ansatte

Elin Haugsgjerd Allern (for Jon Hovi V17)  (metode)

Tobias Bach (OPA)

Bernt Aardal (KP)

Robert Huseby (PT)

Målfrid Braut-Hegghammer  (IP) 

 

Administrativt ansatte:

Malin Folgerø Stensland (masterprogrammet)

Elin Kristine Nilsen,  (bachelorprogrammet, sekretær)

 

Studentrepresentanter våren 2017:

Hanne Øverstad, masterprogrammet i statsvitenskap

Johanne Thunes, bachelorprogrammet I statsvitenskap