Beskjeder

Publisert 6. feb. 2018 08:57

Idag sendes invitasjon om å delta i SHoT ut til deg og 160 000 andre studenter i hele Norge!

SHoT er Norges største undersøkelse om studenthelse. I undersøkelsen oppfordres du til å svare helt ærlig om åtte ulike tema knyttet til studenttilværelsen, til din helse og trivsel. Det spørres om psykisk og fysisk helse, økonomi og bolig, studieforhold, trening, rus og alkohol.

Jo flere som svarer, og jo ærligere svar som gis jo bedre rustet blir studenthelsetjenester og studentsamskipnader t il å gi studentene et enda bedre helsetilbud i framtiden.

Svar på SHoT – Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse

 

Publisert 24. okt. 2017 09:00

Studiebarometeret spør andre- og femteårsstudenter over hele landet om de er fornøyd med studieprogrammet sitt.

Undersøkelsen sendes ut via e-post og SMS. Du må bruke koden du har fått tilsendt for å logge inn i spørreskjemaet.

Bidra til å heve kvaliteten på ditt studieprogram og svar på undersøkelsen!

Undersøkelsen sammenligner alle studieprogram i Norge, og gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Resultatene for hvert studieprogram offentliggjøres på www.studiebarometeret.no.

Publisert 18. sep. 2017 13:55

Er du interessert i spørsmål knyttet til skoler som arbeider godt med inkludering og likeverd? Utdanningsdirektoratet lyser ut et stipend for masterstudenter på utdanningsledelse.

I løpet av 2017 er det 12 skoler som har vunnet Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering. Vi ønsker å følge opp med forskning på tvers av disse skolene. Dronning Sonjas skolepris blir hvert år delt ut til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

Stipendet gis til et masterprosjekt som skal undersøke, klargjøre og dokumentere hva vi kan lære av det arbeidet som er gjort ved de ulike vinnerskolene når det gjelder likeverd og inkludering. Likeverd betyr i denne sammenhengen at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr i denne sammenhengen at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

Søknadsfrist: 15. oktober...

Publisert 24. aug. 2017 15:22

Er du UiO-student, engasjert og glad i å formidle? Da er dette jobben for deg!

Arbeidsoppgavene er å:

  • representere UiO på skolebesøk og utdanningsmesser rundt om i Norge
  • fortelle om studier ved UiO og livet som student gjennom foredrag, samtaler og sosiale medier
  • rekruttere gode studenter til UiO og motivere unge til å ta høyere utdanning

Søknadsfrist: 4. september.

Se fullstendig utlysning.

Publisert 27. jan. 2017 12:27

Ta i bruk mobilappen Studentbevis/Student ID for å vise at du er student. Du får ikke lenger automatisk tilsendt semesterkvittering på papir – du trenger bare appen og studentkortet.