Beskjeder

Publisert 24. okt. 2017 09:00

Studiebarometeret spør andre- og femteårsstudenter over hele landet om de er fornøyd med studieprogrammet sitt.

Undersøkelsen sendes ut via e-post og SMS. Du må bruke koden du har fått tilsendt for å logge inn i spørreskjemaet.

Bidra til å heve kvaliteten på ditt studieprogram og svar på undersøkelsen!

Undersøkelsen sammenligner alle studieprogram i Norge, og gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Resultatene for hvert studieprogram offentliggjøres på www.studiebarometeret.no.

Publisert 18. sep. 2017 13:55

Er du interessert i spørsmål knyttet til skoler som arbeider godt med inkludering og likeverd? Utdanningsdirektoratet lyser ut et stipend for masterstudenter på utdanningsledelse.

I løpet av 2017 er det 12 skoler som har vunnet Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering. Vi ønsker å følge opp med forskning på tvers av disse skolene. Dronning Sonjas skolepris blir hvert år delt ut til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

Stipendet gis til et masterprosjekt som skal undersøke, klargjøre og dokumentere hva vi kan lære av det arbeidet som er gjort ved de ulike vinnerskolene når det gjelder likeverd og inkludering. Likeverd betyr i denne sammenhengen at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr i denne sammenhengen at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

Søknadsfrist: 15. oktober...

Publisert 24. aug. 2017 15:22

Er du UiO-student, engasjert og glad i å formidle? Da er dette jobben for deg!

Arbeidsoppgavene er å:

  • representere UiO på skolebesøk og utdanningsmesser rundt om i Norge
  • fortelle om studier ved UiO og livet som student gjennom foredrag, samtaler og sosiale medier
  • rekruttere gode studenter til UiO og motivere unge til å ta høyere utdanning

Søknadsfrist: 4. september.

Se fullstendig utlysning.

Publisert 27. jan. 2017 12:27

Ta i bruk mobilappen Studentbevis/Student ID for å vise at du er student. Du får ikke lenger automatisk tilsendt semesterkvittering på papir – du trenger bare appen og studentkortet.

Publisert 26. jan. 2017 10:52

Fristen for å betale semesteravgiften, registrere seg og bekrefte utdanningsplanen i Studentweb er 1.2.17.

Publisert 25. aug. 2016 10:42

Vi minner om at fristen for å registrere seg og betale semesteravgiften for høsten 2016, går ut den 1. september.

Ved spørsmål angående semesteravgiften, kan knutepunktet kontaktes på: www.uio.no/studier/kontakt/knutepunktet.html

Publisert 22. jan. 2016 11:01

Vi minner om at fristen for å registrere seg og betale semesteravgiften for våren 2016, går ut den 1. februar.

Ved spørsmål angående semesteravgiften, kan knutepunktet kontaktes på: www.uio.no/studier/kontakt/knutepunktet.html