Utlysning av masterstipend

Er du interessert i spørsmål knyttet til skoler som arbeider godt med inkludering og likeverd? Utdanningsdirektoratet lyser ut et stipend for masterstudenter på utdanningsledelse.

I løpet av 2017 er det 12 skoler som har vunnet Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering. Vi ønsker å følge opp med forskning på tvers av disse skolene. Dronning Sonjas skolepris blir hvert år delt ut til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

Stipendet gis til et masterprosjekt som skal undersøke, klargjøre og dokumentere hva vi kan lære av det arbeidet som er gjort ved de ulike vinnerskolene når det gjelder likeverd og inkludering. Likeverd betyr i denne sammenhengen at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr i denne sammenhengen at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

Søknadsfrist: 15. oktober

Se fullstendig utlysning

Publisert 18. sep. 2017 13:55 - Sist endret 18. sep. 2017 13:57