Hvorfor velge dette programmet?

Er du ansatt som lærer, avdelingsleder eller rektor i skolen? Arbeider du med utdanning på kommunalt eller statlig plan? Master i utdanningsledelse er et deltidsstudium som kvalifiserer deg for ledelses- og utviklingsoppgaver i utdanningssektoren.

 

Masterprogrammet i utdanningsledelse kvalifiserer deg til ledelses- og utviklingsoppgaver innenfor utdanning og arbeidsliv.  Gjennom studiet utvikler du kompetanse til å forstå, analysere, utvikle og lede utdanningsvirksomheter i lys av deres mandat og rolle i samfunnet. I programmet vektlegges utvikling av kunnskap gjennom arbeid med relevante forskningsoppgaver, hvor du tar i bruk egne erfaringer fra arbeidslivet. Forskning og teori knyttes nært til ledererfaring og praksis, og kan dermed gi et godt grunnlag for egenutvikling som ledere. I tillegg til å gi deg en unik kompetanse i utdanningsledelse, kvalifiserer mastergraden for videre doktorgradsstudier.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. jan. 2014 11:11