Utviklingsstudier (bachelor)

Hva skyldes global ulikhet og fattigdom? Vil økonomisk og politisk framgang til land i sør bidra til jevnere fordeling eller være kime til nye konflikter? Ved å studere globale prosesser, internasjonale forhold og lokale samfunn, belyser utviklingsstudier noen av verdens viktigste spørsmål.

Oppdag verden på feltarbeid - velg utviklingsstudier!

Hva kan du jobbe med?