English version of this page

Studiestart på UiO

Kontakt oss

Semesteret er i gang med infomøter, fadderaktiviteter, idretts- og foreningsdag, faglige og sosiale arrangementer.

Se hva som skjer på ditt studieprogram

En sosial start med faddergruppa

Alle nye studenter får en fadder og en faddergruppe. Her møter du andre som skal studere det samme som deg.

Har du spesielle behov?

Du kan få tilrettelagt undervisning og eksamen dersom du har plager som medfører en ulempe i studiesituasjonen.

Bli en del av et aktivt miljø

Gjennom foreningslivet får du dyrket dine hobbyer og skapt nye vennskap. Du får også verdifull erfaring og en morsommere studietid.

Engasjer deg i studentpolitikken og vær med på å bestemme hvordan fremtidens universitet skal være.

Livet som student er mer enn studiene. Du skal også ha et sted å bo, et hyggelig sted å ta en kaffe med venner og muligheten til å trene.

Gi oss tilbakemelding på læringsmiljøet når du er fornøyd eller når du mener noe må forbedres.