Studiestart på ditt studieprogram

Studieprogram  
Allmenn litteraturvitenskap, årsenhet Årsenhet
Antikkens kultur, årsenhet Årsenhet

Arkeologi og konservering

Studieretning:

Bachelor

Asia og Midtøsten-studier

Studieretninger:

Bachelor
Biovitenskap Bachelor
Elektronikk, informatikk og teknologi Bachelor
Engelsk, årsenhet Årsenhet

Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap

Bachelor

Europeiske språk

Studieretninger:

Bachelor
Farmasi Master - fem år

Filosofi og idéhistorie

Bachelor
Filosofi, årsenhet Årsenhet
Fransk, årsenhet Årsenhet
Fysikk og astronomi Bachelor
Geofysikk og klima Bachelor
Geologi og geografi Bachelor
Helseledelse og helseøkonomi Bachelor
Historie Bachelor
Historie, årsenhet Årsenhet
Informatikk: design, bruk, interaksjon Bachelor
Informatikk: digital økonomi og ledelse Bachelor
Informatikk: programmering og systemarkitektur Bachelor
Informatikk: robotikk og og intelligente systemer Bachelor
Informatikk: språkteknologi Bachelor
Internasjonale studier Bachelor
Italiensk, årsenhet Årsenhet
Kjemi og biokjemi Bachelor
Klassiske språk Bachelor
Klinisk ernæring Master - fem år
Kriminologi Bachelor
Kristendom, årsenhet Årsenhet
Kultur og kommunikasjon Bachelor
Kunsthistorie Bachelor
Kunsthistorie, årsenhet Årsenhet

Lektorprogrammet

Studieretninger:

Master - fem år
Lingvistikk Bachelor
Matematikk med informatikk Bachelor
Matematikk og økonomi Bachelor
Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi Bachelor
Medievitenskap Bachelor
Medievitenskap, årsenhet Årsenhet
Medisin Profesjonsstudium
Musikkvitenskap Bachelor
Nordisk, særlig norsk språk og litteratur, årsenhet Årsenhet

Nordiske studier

Studieretninger:

Bachelor
Norsk som andrespråk, årsenhet Årsenhet
Odontologi Master - fem år
Offentlig administrasjon og ledelse Bachelor
Pedagogikk Bachelor
Psykologi, bachelor Bachelor
Psykologi, årsenhet - se studiestart for psykologi bachelor Årsenhet
Psykologi, profesjonsstudium Profesjonsstudium
Realfag, årsenhet Årsenhet
Religion og samfunn Bachelor
Religionshistorie Årsenhet

Religionshistorie og kulturhistorie

Bachelor
Rettsvitenskap Master - fem år
Russisk Årsenhet
Samfunnsgeografi Bachelor
Samfunnsøkonomi Bachelor
Samfunnsøkonomisk analyse Master - fem år
Sosialantropologi Bachelor
Sosiologi, årsenhet - se studiestart for sosiologi bachelor Årsenhet
Sosiologi Bachelor
Spansk, årsenhet Årsenhet
Spesialpedagogikk Bachelor
Statsvitenskap Bachelor
Statsvitenskap, årsenhet - se studiestart for statsvitenskap bachelor Årsenhet
Tannpleie Bachelor
Teologi Profesjonsstudium
Tverrfaglige kjønnsstudier Bachelor
Tverrfaglige kjønnsstudier, årsenhet Årsenhet
Tysk, årsenhet Årsenhet
Utviklingsstudier Bachelor

Masterstudent?

Hvis du skal begynne på et to-årig masterprogram, kan du ta kontakt med ditt program for å få informasjon om arrangement ved studiestart.

Masterprogrammer ved UiO

Publisert 21. juni 2017 13:20 - Sist endret 20. okt. 2017 10:23