Permisjon, redusert studieprogresjon og utsatt studiestart ved MN

Som programstudent har du mulighet til å søke permisjon fra studiet eller ha behov for redusert studieprogresjon en periode. Det kan være at du har fått barn, at du skal avtjene verneplikt eller at du er langtidssyk.

Er du programstudent ved MN-fakultetet må du sende inn en søknad til programmet ditt. Kontakt derfor det instituttet som har programmet du tilhører.

 

Publisert 23. apr. 2015 12:16 - Sist endret 17. mars 2017 10:26