English version of this page

Permisjon, deltidsstudier og utsatt studiestart på UV

I noen situasjoner kan det hende du har behov for å søke permisjon fra studiet du går på, eller du kan ha behov for deltidsstudier en periode. Det kan være at du har fått barn, at du skal avtjene verneplikt eller at du er langtidssyk.

Hvem kan søke om permisjon?

Alle programstudenter ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet, samt studenter på lektorprogrammet, som har studert minimum ett semester kan søke om permisjon.

Hvem kan søke om deltidsstudier?

Alle programstudenter ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet, samt studenter på lektorprogrammet kan søke om deltidsstudier, såfremt studieprogrammets struktur eller særskilte regler ikke er til hinder for dette.
 

Hvem kan søke om utsatt studiestart?

Alle studenter som har fått tilbud og takket ja til opptak til et studieprogram ved UV-fakultetet, kan søke om å utsette studiestarten i ett til to semestre, såfremt studieprogrammets struktur eller særskilte regler ikke er til hinder for dette.
 

Spørsmål?

Kontakt UV-studieinfo.