Asperger

Dersom du har Asperger syndrom, husk å ta kontakt med ditt fakultet for råd og veiledning.

UiO kan tilby

  • Veiledning til bruk av smarttelefon for å strukturere studiehverdagen
  • Reservasjon av best mulig plass på forelesningssal
  • Reservasjon av lesesalsplass
  • Utlån av hjelpemidler
  • Hvilerom
  • Tilrettelegging til eksamen

Ta kontakt med fakultetet

Ta kontakt med fakultetet ditt så tidlig som mulig i semesteret. Henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Publisert 29. okt. 2014 15:53 - Sist endret 20. juli 2015 11:35