Bevegelseshemming

Dersom du er bevegelseshemmet og trenger tilpasninger i studiehverdagen og til eksamen, kan UiO bistå med blant annet utlån av hjelpemidler. Ta kontakt med ditt fakultet for veiledning.

UiO kan tilby

  • Fysisk tilgjengelighet til alle bygg og undervisningsrom via automatiske døråpnere, rullestolrampe etc., så langt det lar seg gjøre.
  • Reservasjon av best mulig plass på forelesningssal
  • Reservasjon av lesesalsplass 
  • Hvilerom
  • Utlån av hjelpemidler
  • Praktisk hjelp ved ansettelse av assistent
  • Tilrettelegging til eksamen

Parkering

Ved alle fakultetene finnes det parkeringsplasser for studenter som har kommunal parkeringstillatelse for funksjonshemmede. Har du ikke parkeringstillatelse fra din hjemkommune, må du kontakte Eiendomsavdelingen.

Du finner informasjon om HC-parkeringsplasser på kartsidene for UiOs bygninger.

Parkeringsplassene er merket med handikapsymbol. Ved behov er det mulig å få reservert en fast parkeringsplass, for eksempel for biler med rullestolrampe. I spesielle tilfeller kan det innvilges tillatelse til å kjøre inn på campus via bommene.

Ta kontakt med fakultetet

Ta kontakt med fakultetet ditt så tidlig som mulig i semesteret. Henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Publisert 29. okt. 2014 15:53 - Sist endret 12. mai 2015 09:15