Dysleksi: lese- og skrivevansker

Har du lese- og skrivevansker (dysleksi) og behov for individuell tilrettelegging, kan du ta kontakt med ditt fakultet.

UiO kan tilby

  • Veiledning om muligheter for lydbøker
  • Reservasjon av best mulig plass på forelesningssal
  • Hvilerom
  • Utlån av hjelpemidler
  • Tilgang til bruk av tekniske hjelpemidler
  • Tilgang til utstyr for skanning av litteratur
  • Tilrettelegging til eksamen

Tilrettelagt litteratur

Hos Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) kan du låne litteratur produsert som lydbøker (innlest/syntetisk tale) og elektroniske bøker. For å få tilgang til å låne, må du ha dokumentasjon på at du har dysleksi fra logoped eller spesialpedagog.

Ta kontakt med fakultetet

Ta kontakt med fakultetet ditt så tidlig som mulig i semesteret. Henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

 

Publisert 29. okt. 2014 15:53 - Sist endret 11. juli 2016 08:59