Tunghørt eller døv

Er du tunghørt eller døv, kan du ta kontakt med ditt fakultet for råd og veiledning. Ta også tidlig kontakt med tolketjenesten både for tegnspråktolk og skrivetolk.

UiO kan tilby

  • Informasjon til forelesere og veiledere om nedsatt hørsel hvis ønskelig
  • Reservasjon av best mulig plass i forelesningssal
  • Reservasjon av lesesalsplass
  • Hvilerom
  • Utlån av hjelpemidler
  • Tilgang til utstyr for skanning av litteratur
  • Tilrettelegging til eksamen

Ta kontakt med fakultetet

Ta kontakt med fakultetet ditt så tidlig som mulig i semesteret. Henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Studenter med behov for tolk oppfordres til å kontakte NAV ved Tolketjenesten i god tid før semesterstart.

Publisert 29. okt. 2014 15:53 - Sist endret 12. mai 2015 09:19