English version of this page

Hvem kan jeg kontakte om tilrettelegging i studiehverdagen?

Det humanistiske fakultet

 

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk: Erlend Bronken

Institutt for arkeologi, konservering og historie: Monika Birkeland (historie bachelor og årsenhet), Siri Marie Aamodt (historie master) og Mari Eidstuen (arkeologi og konservering)

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk: Håkon Kristensen

Institutt for lingvistiske og nordiske studier: Ingeborg Dalby

Institutt for medier og kommunikasjon: Maria Tårland

Institutt for musikkvitenskap: Mons Thyness

Institutt for kulturstudier og orientalske språk: Lene Ørbech Jensen

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning: Helle Granum

 

Det juridiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det medisinske fakultet

Det odontologiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studenter på lavere grad: kontakt SV-info for å få en veiledningstime eller send e-post til tilrettelegging@sv.uio.no

Master- og profesjonsstudenter: Ta kontakt med ditt institutt/senter.

Det teologiske fakultet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Send e-post til tilrettelegging@uv.uio.no eller møt opp i UV-studieinfo.

 

Den internasjonale sommerskolen (ISS)

Fysisk tilgjengelighet

  • Fysisk tilgjengelighet til alle bygninger og undervisningsrom.
  • F-parkeringsplasser, kjøretillatelse gjennom bom, rullestolveier og handikaptoaletter.
  • Henvisning til tilgjengelighetskart.