Psykososiale vansker

Dersom du har psykososiale vansker, kan du ta kontakt med ditt fakultet for råd og veiledning.

UiO kan tilby

  • Reservert lesesalsplass og mulighet for tilpasset rom
  • Informasjon til forelesere og veiledere ved behov
  • Veiledning sammen med fakultetet angående studieprogresjon
  • Hvilerom
  • Utlån av hjelpemidler
  • Tilrettelegging til eksamen

Ta kontakt med fakultetet

Ta kontakt med fakultetet ditt så tidlig som mulig i semesteret. Henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Publisert 29. okt. 2014 15:53 - Sist endret 12. mai 2015 09:19