Svaksynt eller blind

Dersom du er synshemmet, kan du kontakte ditt fakultet for råd og veiledning.

UiO kan tilby

  • Tilgang til skanner
  • Reservert lesesalsplass
  • Mulighet for plass på mindre lesesal
  • Hvilerom
  • Reservasjon av best mulig plass på forelesningssal
  • Tilrettelegging til eksamen

Tilrettelagt litteratur

Hos Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) kan du få litteratur produsert som lydbøker (innlest/syntetisk tale) og elektroniske bøker.

Ta kontakt med fakultetet

Ta kontakt med fakultetet ditt så tidlig som mulig i semesteret. Henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Publisert 29. okt. 2014 15:53 - Sist endret 31. okt. 2017 14:28